Cena zdraví a životního prostředí

Business Leaders Forum vyhlašuje již 18. ročník prestižní soutěže Cena zdraví a bezpečného životního prostředí pro soutěžní projekty dokončené v roce 2008. K účasti vybízí všechny, včetně zemědělců a potravinářů, kteří pozitivně ovlivňují životní prostředí ve svém okolí: podniky, místní komunity, zastupitelstva, školy, nevládní a další organizace. Vítězem soutěže se stane subjekt, který dosáhl nejlepší měřitelný výsledek ve zlepšení životního prostředí, bezpečnosti práce, zdraví zaměstnanců nebo obyvatel. Získá uznání a publicitu jako organizace, pro niž je ochrana životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj důležitou prioritou.

Za osmnáct let existence soutěže počet přihlášených projektů každoročně stoupá, dohromady už jich bylo více než pět set. V minulosti se kladl důraz především na konkrétní ekologické přínosy: snižování odpadů, recyklaci, náhrady škodlivých materiálů šetrnějšími atd. V posledních letech, kdy se intenzivně rozvíjí myšlenka společenské odpovědnosti firem, se v soutěži kladně hodnotí i zvýšení bezpečnosti práce, péče o zdraví zaměstnanců a obyvatelstva a hlavně změny myšlení a přístupů lidí, kteří každý den ovlivňují okolní realitu.
Přihlášení do soutěže je možné do 31. prosince 2008 a je zcela jednoduché: zájemce o soutěž charakterizuje na 1 – 2 stranách textu projekt, který znamenal přínos ke zdraví nebo ke zlepšení životního prostředí: jednu konkrétní akci, investici či jinou aktivitu, ukončenou v roce 2008. Zároveň uvede její náklady a měřitelné přínosy. Jedním z významných hodnotících kritérií je dobrovolnost – proto se soutěže nemohou účastnit projekty, realizované pod hrozbou restrikce, penále nebo nařízené legislativou.
Soutěžní projekty posoudí komise, složená z významných odborníků na životní prostředí, v čele s ředitelem Centra pro otázky životního prostředí UK prof. RNDr. Bedřichem Moldanem, CSc,. Cena bude vítězi slavnostně předána na jaře 2009 za účasti předních představitelů průmyslu a obchodu, veřejné správy a nevládních organizací.
Více informací o soutěži: www.blf.cz/cena
BLF využilo možnost českou Cenu zdraví a bezpečného životního prostředí propojit s Evropskou cenou:THE EUROPEAN BUSINESS AWARDS FOR THE ENVIRONMENT. Vyšle do ní nejlepší firemní projekty, které budou v mezinárodním měřítku soutěžit ve čtyřech samostatných kategoriích: environmentální management, produkt, proces a mezinárodní spolupráce.
Více informací o Evropské ceně: http://ec.europa.eu/environment/awards/index_en.htm
Kontakt: Ing. Tomáš Nejedlo, tel.: +420 224 216 275, e-mail: blf@blf.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *