Ceny na komoditní burze dále klesají

Přebytek obilovin na našem trhu vysoce převyšující domácí potřebu, stále nízký objem exportu a reálná představa vysokých zásob obilovin před novou sklizní již silně začíná tlačit ceny obilovin směrem dolů a naznačuje i možný vývoj cenové hladiny před i po letošní sklizni.

Poslední burzovní shromáždění PBB, stejně jako většina předchozích, tento trend potvrzuje zejména u pšenice a kukuřice. Cena potravinářské pšenice v paritě A poklesla za sledované období o 65,- Kč/t, pšenice krmná o 100,- Kč/t a kukuřice o 70,- Kč/t. V dosavadním letošním cenovém vývoji u těchto komodit to představuje doposud pokles nejvýraznější. Mírný nárůst ceny je pouze u ječmene krmného, zatím co u ostatních sledovaných komodit jsou cenové výkyvy jen minimální.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *