Ceny vstupů loni mírně poklesly

Ceny vstupů do zemědělství zaznamenaly v průběhu roku 2010 většinou nedosahovaly ročních průměrů roku 2009 a meziročně vloni poklesly o 1,8 procenta. Vyplývá to ze zprávy ministerstva zemědělství o stavu českého zemědělství v loňském roce. Pokles cen vstupů byl dán podle MZe poklesem ceny většiny vstupů – nejvýrazněji se snížila cena hnojiv a pesticidů, u krmiv, ostatních výdajů a služeb se ceny příliš nezměnily. V porovnání s rokem předchozím však vzrostly ceny pohonných hmot, maziv.

Naproti tomu příznivěji se vloni vyvíjela cena elektřiny, která byla v průběhu celého roku 2 poměrně stabilní a meziročně nižší o 3,5 procenta. Na celkovém snížení cen vstupů v roce 2010 se podílel také mírný pokles cen krmiv.
Ceny osiva a sadby v průběhu loňského roku sice trvale posilovaly, přesto však průměrná roční cena zůstala o 3,6 procenta pod průměrem roku předcházejícího. Obdobný vývoj byl zaznamenán u cen hnojiv.
Porovnáme-li však ceny vstupů celkem s výchozí základnou roku 2005, ukazuje se, že vloni jejich ceny stouply o 6,8 procenta. Například ceny osiva byly vyšší o 17 procent, ceny energií téměř o pětinu a vzrostly také ceny hnojiv a krmiv, zatímco u pesticidů se ceny snížily.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *