Češi berou nejmenší ohledy na ekologii

Čtyři z pěti Evropanů uvádí, že se zajímají při nákupu výrobku o to, jaký má vliv na životní prostředí. Největší ohledy na životní prostředí berou obyvatelé Řecka, kde pro 90 procent dotázaných hraje dopad produktu na životní prostředí důležitou roli při rozhodování o jeho koupi. Na chvostu žebříčku stanuli v tomto směru Češi, kteří dosáhli 62 procent. Vyplynulo to z průzkumu Eurobarometr. Informoval o tom Martin Stašek ze Zastoupení Evropské komise pro Českou republiku.

Evropané jsou byli v tomto průzkumu rovnoměrně rozděleni, pokud jde o tvrzení výrobců o vlivu jejich produktů na životní prostředí. Téměř polovina zastává názor, že kombinace vyšších daní z produktů poškozujících životní prostředí a nižších daní v případě produktů šetrných k životnímu prostředí by byla pro ekologické produkty tou nejlepší reklamou. Řada z respondentů je rovněž přesvědčena o tom, že důležitou roli v propagaci ekologických produktů hrají maloobchodníci. Dále je kladně přijímáno povinné označování zvláštní etiketou všech spotřebních výrobků, jejichž produkce přispívá ke zvýšení koncentrace CO2.
Komisař Evropské unie pro životní prostředí Stavros Dimas prohlásil: „Boj proti změně klimatu musíme vést na všech frontách a přispět k němu může každý z nás. Nejedná se pouze o pravomoc podniků a vlád; záleží i na spotřebitelích. Když si jednotliví zákazníci zakoupí produkty, které jsou šetrné k životnímu prostředí a ke klimatu, dají výrobcům jasný signál, aby začali dodávat takových produktů více“.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *