Češi ukončili zakládání rybníčků v Africe

Češi od roku 2002 zakládali v Africe rybníčky, nyní už je projekt, který pomáhá tamním obyvatelům získat nový zdroj obživy, byl ukončen. Na projektu financovaném ze zdrojů programu zahraniční rozvojové pomoci se podíleli odborníci obecně prospěšné společnosti ENKI, která se specializuje na rybniční hospodaření, praktickou hydrobiologii a ekologii rybničních systémů. Princip fungování rybníčků napojených na jezero či řeku je založen na pravidelných sezónních záplavách, uvedla Libuše Vlasáková z odboru mezinárodní ochrany biodiverzity ministerstva životního prostředí.

V době záplav se rybníčky zaplní vodou, jezerní či říční voda je i zdrojem rybí násady. Po opadnutí vody mohou zachycenou rybí obsádku domorodci v rybníčcích chovat a přikrmovat organickým odpadem. Podrobnosti projektu představí jeho autoři 19. ledna při prezentaci zhruba čtyřicetiminutového filmu, který už v listopadu viděli účastníci celosvětové konference signatářů světové úmluvy o mokřadech v ugandské Kampale.
Africký kontinent je podle Vlasákové místem, kde mohou a zřejmě i budou Češi s humanitární pomocí ekologického charakteru pokračovat. O projekty využití mokřadů projevila zájem například Etiopie.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *