Česká republika zřejmě překročí mléčné kvóty

Česká republika v kvótovém roce 2005/2006 průběžně plně čerpá přidělené vnitrostátní referenční množství mléka. Pokud bude dosavadní tempo vývoje u dodávek pokračovat i ve zbývajících dvou měsících kvótového roku, lze předpokládat překročení kvóty zhruba o deset až dvacet tisíc tun mléka. Agroweb o tom informoval tiskový mluvčí MZe Tomáš Loskot.

Překročení stanoveného vnitrostátního referenčního množství mléka je sankcionováno. Výše sankce stanovená evropskými předpisy – nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 – pro rok 2005/2006 činí 30,91 EUR/100 kg, tj. asi 9 Kč/kg, kterou Česko zaplatí při překročení. ČR zaplatí za absolutní překročené množství, tj. rozdíl mezi skutečným dodaným množstvím mléka od všech producentů a stanoveným vnitrostátním referenčním množstvím mléka. Nejedná se v žádném případě pouze o součet překročených množství mléka jednotlivými producenty, kteří překročili své individuální přidělené množství mléka.
Sankce za překročení celkového vnitrostátního referenčního množství mléka se rozdělí pouze mezi producenty, kteří se na překročení budou podílet. Postup výpočtu je dán příslušnými právními předpisy. Jedná se o nařízení Rady (ES)
č. 1788/2003, o nařízení Komise (ES) č. 595/2004 a nařízení vlády č. 244/2004 Sb., v platném znění. Na základě tohoto výpočtu bude jednotlivým producentům, kteří se podílí na překročené vnitrostátního referenčního množství mléka, stanoveno upravené množství mléka pro stanovení sankce.
Toto upravené množství mléka jednotlivého producenta bude rozdílné od absolutního množství mléka, které producent překročil. Výše upraveného množství mléka u jednotlivých producentů, jak vyplývá z výše uvedených předpisů, bude ovlivněna zejména součtem nevyčerpaných množství mléka pro dodávky jednotlivými producenty, úpravou na tuk jednotlivých producentů a dále množstvím nepřidělené národní rezervy pro dodávky.
Takto upravené množství mléka bude sankcionováno sazbou 30,91 EUR/100 kg, tj. cca 9 Kč/kg. V přepočtu na neupravené množství mléka, tj. absolutní překročení by to znamenalo dle dosavadního vývoje sazbu pravděpodobně 2 až 4 Kč/kg absolutně překročeného mléka.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *