České zemědělství, jak ho vidí EU

Evropská komise zaznamenala, že vládní orgány ČR pracovaly s velkým úsilím na budování institucí pro zavedení CAP, uvedla Marie Thérése Duffy-Häusler, vedoucí sekce budování institucí a sektorové politiky Delegace Evropské komise, která na semináři zastoupila velvyslance Evropské komise Ramiro Cibriána.

Orgány Evropské komise v Bruselu podle jejích slov vědí o tom, že ministerstvo zemědělství spolu se Státním zemědělským intervenčním fondem dosahují každý den pokroku v přípravách na zavedení opatření k regulaci trhu. „Je ovšem důležité, aby čeští zemědělci věděli o tom, jaké výhody, ale i povinnosti mohou očekávat od CAP,“ zdůraznila Duffy-Häusler. Připomenula, že komise vyjádřila ve své nedávné hodnotící zprávě k přípravám ČR na vstup do unie uspokojení s dosaženým pokrokem. Nicméně zpráva zdůraznila také několik oblastí, kde je ještě třeba vyvinout další úsilí.
Trendy v českém zemědělství se podle zástupkyně Delegace EK přibližují trendům v členských zemích unie. „V České republice loni mírně poklesla zaměstnanost v agrárním sektoru a pravděpodobně už zůstane na současné úrovni. Obchodní bilance se pro ČR vyvíjela příznivě. To má několik možných vysvětlení: Kvalita českých výrobků se zlepšuje a čeští vývozci získávají zkušenosti. Myslím, že jde o kombinaci obou faktorů. Také bychom neměli zapomenout na probíhající proces liberalizace agrárního obchodu,“ prohlásila.
Obchod i výroba se ovšem stále mohou dále zlepšovat, zdůraznila s tím, že nikoli co do kvantity, ale kvalitou, při dodržování animal welfare, potravinové bezpečnosti a zdravotních norem. „Řeklo by se, že to vyžaduje spoustu investic. Nicméně je třeba být připraveni konkurovat na obrovském evropském trhu, který se již brzy otevře pro kvalitní české výrobky. Komise proto oceňuje současný český program pomoci zpracovatelským podnikům, aby se pomohlo těm, kteří jsou ochotni stanout tváří v tvář soutěži na evropském trhu,“ řekla Duffy-Häusler.
A jaké příležitosti spatřuje zástupkyně Delegace EK pro české zemědělce a zpracovatele? Zmínila dvě. První je diverzifikace ve všech svých podobách. „Ministr Fencl se mnou bude asi souhlasit, protože se zde držím jeho příspěvku, který spolu s rakouským ministrem Moltererem přednesl v diskusi o budoucí podobě CAP. Mnozí patrně slyšeli o koncepci, jak chce EU podporovat výrobky, typické pro konkrétní zemi. Výrobky unikátní svou kvalitou, složením, chutí či původem budou vždy vyhledávány na evropském trhu. To proto, že nejen zvyšují různorodost nabídky, ale nepochybně zvyšují i spotřebu a určitě i příjmovou stránku svých výrobců.“
Marie Thérése Duffy-Häusler rovněž ujistila, že peníze, které ČR zatím čerpala z programu Sapard, se neztratily a mohou se utratit až do konce roku 2003. Komise si podle ní plně uvědomuje, že lidé v českém zemědělství začínají být nervózní z dlouhotrvající akreditace Agentury Sapard a jsou zklamaní, že se prostředky z tohoto fondu nedají ještě využívat. Odůvodnila to složitostí a obtížností celého procesu. „Musíme si uvědomit, že Sapard není jen jeden z mnoha programů EU pro třetí země. Je to vůbec první program, který plně spravují země, které nejsou členy unie. Je proto nezbytné, abychom měli jistotu, že existuje potřebná administrativní struktura, která zaručuje náležité využití peněz ze Sapardu,“ poznamenala. Program Sapard přirovnala k programu rozvoje venkova, který probíhá v současných členských zemích EU. „To, co tedy vyžadujeme od kandidátských zemí, je totožné s tím, co požadujeme od našich vlastních členských zemí v jiných programech,“ dodala. Závěrem vyslovila přesvědčení, že čeští zemědělci budou brzy využívat předností členství v EU.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *