Česko by mělo víc podporovat obnovitelné zdroje energie při vytápění a zvýšit poměr recyklovaného odpadu

Česká republika by se měla více zaměřit na podporu obnovitelných zdrojů energie při vytápění nebo zvýšit poměr recyklovaného odpadu. Vyplývá to z připomínek Evropské komise k návrhu takzvaného operačního programu Životní prostředí, na jehož základě hodlá Praha čerpat prostředky z fondů EU v období 2014–2020.

Komisi se například nelíbí plán výměny kotlů spalujících uhlí za nové kotle – ovšem rovněž na uhlí; námitky má i proti nejednotné odpadové statistice. Vyplývá to z dokumentu Evropské komise. České ministerstvo životního prostředí ale nevnímá připomínky negativně: chce je do konce roku odstranit a s Bruselem dále jednat.
Evropská komise chválí zpracování operačního programu (OP). Komise souhlasí s filozofií OP i jejím rámcem. Konkrétní připomínky jsou relativně snadno vypořádatelné a program by se mělo podařit schválit do konce roku, komentovala mluvčí ministerstva Petra Roubíčková. Podle hodnocení komise jsou v českém textu dílčí nedostatky, které je třeba odstranit.
V rámci tohoto operačního programu by Praha mohla podle textu obdržet až 2,64 miliardy eur (téměř 73 miliard korun). Nicméně podmínkou pro čerpání peněz na všechny operační programy je přijetí služebního zákona a novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, takzvaném procesu EIA.

Ministerstvo musí upravit některé kapitoly. Český text podle Evropské komise vůbec nezahrnuje strategii redukce oxidu dusíku a polétavého prachu, což komise požaduje. Rovněž nevěnuje dostatečnou pozornost podpoře obnovitelných zdrojů energie při vytápění; plánovaná podpora výměny kotlů na uhlí za kotle spalující rovněž uhlí není v souladu s nízkouhlíkovou ekonomikou EU.
Ministr životního prostředí Richard Brabec řekl, že bude s Evropskou komisí nadále vyjednávat. Podpora takzvaných kotlíkových dotací z evropských zdrojů je pro něj prý absolutně klíčová. Je přesvědčen, že výměna starého kotle na uhlí za nový uhelný nízkoemisní uleví životnímu prostředí.
Výměna kotlů na uhlí za jiný typ vytápění – například plyn – s sebou nese podle Brabce i vyšší náklady pro občany a je jisté, že zájem ze strany lidí především v těch nejpostiženějších oblastech nebude takový, respektive bude řádově nižší, než když způsob vytápění zůstane zachován. Nový operační program podle něj podpoří i nízkouhlíkové technologie a přechod na jiné zdroje, jako jsou obnovitelné zdroje energie.

Nedostatky obsahuje ale i kapitola s odpady. Brusel opět Praze připomněl, že nesplňuje závazky týkající se recyklace odpadu. Současné hodnoty jsou zhruba o 25 procent za těmi, kterých by mělo být dosaženo, uvádí. Český úřad rovněž podle komise vychází z nejasných čísel, když tvrdí, že se v zemi v roce 2012 spalovalo 11,8 procenta městského odpadu, zatímco Eurostat uvádí 20 procent. Mají na to vliv rozdílné statistiky, které Český statistický úřad (ČSÚ) a ministerstvo zpracovávají. Brabec proto vyjednává s vedením ČSÚ kvůli sjednocení dat. Chce se dohodnout do konce roku.
Evropská komise rovněž požaduje závazné plány týkající problematiky odpadů, jako je plán předcházení vzniku odpadů nebo plány odpadového hospodářství včetně provázání s regionálními plány. Na tom prý už resort pracuje. Následně je EK připravena na možnou podporu spaloven komunálního odpadu.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *