Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu už ministerstvu zemědělství nerozumí

Ministerstvo zemědělství předkládá na středeční jednání vlády návrh výstavby 100 tisíc tun nových skladovacích kapacit z finančních prostředků státního rozpočtu. ČMSOZZN tvrdí, že ministerský návrh představuje zbytečné plýtvání finančních prostředků – skladovacích kapacit je v ČR nadbytek.

MZe a SZIF neustále argumentují tím, že nejsou k dispozici dlouhodobé skladovací kapacity pro nákup intervenčního obilí. Ministru zemědělství však bylo opakovaně sděleno, že se Českomoravskému sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu podařilo dojednat s s největšími skladovateli společnostmi Agropol a Agrofert až 500 tisíc tun skladovacích kapacit na dlouhodobý pronájem státu a to na 5 až 20 let.
Rozhodnutí MZe je těžko pochopitelné i z těch důvodů, že ČMSOZZN již několikrát deklarovalo, že v ČR je k dispozici téměř 10 mil. tun skladovacích kapacit a toto číslo se ještě zvýší po možnosti farmářů v letošním roce čerpat finanční prostředky z operačního programu MZe na modernizace a výstavby nových skladovacích kapacit na obiloviny. Téměř žádný zřetel není brán i na tu skutečnost, že od roku 2007 se budou měnit podmínky společné zemědělské politiky EU a je velký předpoklad, že bude snížena cena intervenčního nákupu. Navíc bylo při jednání EU s WTO v Hongkongu dohodnuto, že nejpozději do roku 2013 budou zrušeny veškeré subvence na vývoz obilovin do třetích zemí. Všechny tyto skutečnosti budou mít dopad na potřeby státu vstupovat na trh z obilovinami a tím potřeby skladovacích kapacit.
Čerpání finančních prostředků na výstavbu nových skladovacích kapacit z republikového rozpočtu se pod tímto pak jeví jako „Když máme dejme si, když nemáme, věřme si“.
Českomoravské sdružení organizací ZZN
Ing. Zdeněk Kubiska, předseda představenstva

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *