Chovatelé skotu budou chtít náhrady za převěšování ušních známek

Rozhovor s Pavlem Novotným, viceprezidentem Agrární komory ČR

Představenstvo komory podpořilo ministerský návrh doplňkových přímých plateb na příští dva roky, v nichž se počítá s dotací na přežvýkavce přes velkou dobytčí jednotku. Souhlasíte tedy s tím, že skončí zvláštní podpora krav bez tržní produkce mléka?
Ano, protože navržená změna není pro chovatele krav bez tržní produkce mléka nevýhodná.
Český svaz chovatelů masného skotu se ale postavil ostře proti a upozorňuje, že změna povede k likvidaci celých stád …
Vím o stanovisku svazu, ale některé věci jsme si už vysvětlili. Požádal jsem také o možnost zúčastnit se zasedání jeho výboru, kde bychom si objasnili všechny souvislosti. Jde o to, že v republice je 136 tisíc krav bez tržní produkce, ale přidělených jen 90 300 prémiových práv, tzn. že téměř 46 tisíc krav je bez práv a tedy dotací. A právě nový způsob pokryje všechny chovatele masného skotu, ale podmínkou je, že platba na hektar musí být na zemědělskou půdu, nikoli na ornou. Tento dobytek se chová na travních porostech a sazba podpory pak bude pro naprostou většinu chovatelů srovnatelná. Zapomíná se ještě na jednu věc – tím, že se přímá platba na zemědělskou půdu z evropského rozpočtu, tzv. SAPS, příští rok zvýší o pět procent, můžeme dát na krávy bez tržní produkce mléka maximálně 70 procent dotace, nikoli už 75 procent jako letos, což byla maximální hranice.
Máte tedy spočítáno, jak vysoká podpora by chovatelům krav bez tržní produkce mléka měla příští rok vyjít oproti tomu, co dostali letos?
V součtu na masný skot by se podle našich propočtů měla podpora pro všechny chovatele zvýšit asi o 50 milionů korun. Samozřejmě ale bude záležet na tom, v jaké výši budou doplňkové platby, tzv. top-up, vyplaceny.
U citovaného čísla vycházíte z maximálního, třicetiprocentního dorovnání?
Je to jedna z alternativ. Pokud ale bude nižší objem peněz v rozpočtu, postihne to rovnoměrně všechny příjemce dotací.
S jakou sazbou na dobytčí jednotku se uvažuje?
Měla by být 1916 až 1920 korun.
Trváte stále na analýze, jaký dopad bude mít top-up v příštích dvou letech, nebo souhlas komory s návrhem dotací znamená, že tento požadavek už vyšuměl?
Náš požadavek platí, ale nechtěli jsme jím zablokovat jednání s ministerstvem.
Předpokládáte, že podpora přes VDJ zastaví pokles stavů skotu?
Naším cílem je zachránit doslova každou krávu. Pokud se někdo rozhodne rozšířit prostor pro krávy bez tržní produkce namísto dojených krav, tak dotace na velkou dobytčí jednotku mu to dovoluje. I přes nízká prémiová práva. Pokles stavů skotu letos pokračuje, i když index nákupu mléka za červenec se již zlepšil na 99,2 ve srovnání se stejným měsícem loni. Propad v nákupu mléka v počátečních měsících letošního roku byl ale velmi výrazný.
Představenstvo komory se věnovalo také nesouladům v evidenci zvířat, čemu konkrétně?
Většinou se to netýká chovatelů, nebo jen okrajově, ale stává se, že obchodníci i zpracovatelé nakoupí dobytek a ten pak po prodeji nebo porážce neodhlásí z centrální evidence. To ji pak činí nevěrohodnou. V evidenci se stále vyskytuje skot, který už fyzicky neexistuje. Vyzvali jsme proto chovatele, aby využili svého vlivu a tyto věci prověřili. Za Unii chovatelů také připomínám, že je nutné dát do pořádku značení zvířat. A rozhodli jsme se, že budeme považovat náhradu pro ty, kdo musí převěsit ušní známky z důvodu, že je někdo uvedl v omyl.
Od koho a jak vysokou náhradu budete chtít?
To je zatím otázka. Nejdříve musíme zjistit, jaký počet zvířat se musí převěsit kvůli tomu, že jejich chovatelé dostali z Hradištka známky, které nejsou v souladu. Předpokládáme, že se v této věci obrátíme na Českomoravskou společnost chovatelů i ministerstvo zemědělství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *