Chybí hlavně peníze na přímé platby a tržní opatření

Stanovisko Zemědělského svazu ČR k návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2005

Státní rozpočet poprvé je zpracován za rok plného členství v Evropské unii a zabezpečuje spolufinancování strukturálních fondů v rozpočtovém rámci kapitol.
V hodnocení makroekonomického vývoje 2004 nesouhlasíme s hodnocením, že nastal rychlý růst cen zemědělských výrobců, který se odráží v růstu cen potravin. Vzhledem k problémovým letům 2002 a 2003 musíme hodnotit vývoj k roku 2001 a zde porovnání ukazuje za červenec 2004 ku červenci 2001 index 97,7 %, tedy i 4 měsíce po vstupu do EU nedochází k růstu cen zemědělských prvovýrobců. Ceny potravin v červenci 2004 k roku 2001 dosahují indexu 99,9 % a tedy také neovlivňují inflaci.
V hodnocení výhledu plnění rozpočtu 2004 shledáváme podcenění některých příjmových kapitol, jako např. výnos spotřební daně u minerálních olejů. V textu se uvádí pokles spotřeby a nenaplnění státního rozpočtu, v tisku se naopak uvádí dramatické nárůsty po vstupu do EU o desítky procent. Proto očekáváme výrazné překročení rozpočtu.

K státnímu rozpočtu 2005 navrhujeme:

1. Nárůst výdajů státního rozpočtu na rok 2005 v kapitole Ministerstva zemědělství ve výši 36,708 mld. Kč proti roku 2004 ve výši 11,9 mld. Kč je výrazně překryt nárůstem příjmů kapitoly Ministerstva zemědělství o 14,4 mld.Kč. To snižuje příděl z národního rozpočtu o 2,5 mld., tj. index 2005/2004 na 90%. Naopak není zohledněn požadovaný objem přímých plateb, kde je rozpočtováno pouze 4,538 mld. Kč. Na vyjednanou úroveň v Kodani ve výši 30 % je v rozpočtu zahrnuto pouze 17,8 % a to je podstatně méně než v roce 2004, kdy bylo rozpočtováno 23 %. Na dorovnání na 30 % schází 3,1 mld.Kč.

Navrhujeme zajištění navýšení prostředků přímých plateb o výše uvedený rozdíl 2,5 mld. Kč.

Důvodem je zajištění konkurenceschopnosti českých zemědělců na jednotném trhu Evropské unie, neboť i při navýšení přímých plateb o výše uvedených 30% obdrží v rámci Společné zemědělské politiky o 10.000 Kč na 1 hektar zemědělské půdy méně dotací než zemědělci v Německu, o 12.000 Kč méně než zemědělci Rakouska.

(viz graf).

2. V rozpočtu na tržní opatření, které je plně financováno z rozpočtu Evropské komise je uváděna nedostatečná částka 3,87 mld. Kč. Je nižší, než bylo uváděno v materiálech z Kodaně před vstupem do Evropské unie ( částka 4,9 mld.Kč) a je nedostatečná především dále s ohledem na očekávanou potřebu řešit nadprodukci obilovin z letošní sklizně.

Navrhujeme rozpočtovat částku o cca 2 mld. vyšší.

3. Oceňujeme, že rozpočet z větší části respektoval požadavky resortů na spolufinancování programů hrazených ze strukturálních fondů ve výši 12,6 mld.Kč nad rámec metodiky EU, která předpokládala jen 7 mld. Kč plus 1,7 mld.Kč z národních zdrojů. Nesouhlasíme s názorem MF o trojnásobně nadneseném propočtu Mze u operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství při stanovení částky spolufinancování 1,024 mld.Kč.

4. Za nedořešenou oblast považujeme podporu programu biopaliv, konkrétně bionafty (respektivně methytesteru řepkového oleje – MEŘO). Z důvodu udržení stávajících produkčních ploch řepky a originálních výrobních kapacit této perspektivní technologie v ČR doporučujeme v souladu s evropskou dopravní politikou – směrnicí č. 2003/30/EC EP a Rady z 8.5.2003 o zajištění biopaliv nebo dalších obnovitelných zdrojů pro dopravu a podle „ Obecných zásad Společenství o podpoře na ochranu životního prostředí – 2001/CO3“ řešit tuto podporu z Fondu životního prostředí ČR v řádu 500 milionů Kč pro rok 2005 včetně ponechání stávajících daňových úlev. V roce 2006 řešit koncepčně bez dotací.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *