Církevní restituce zvýší počet zaměstnanců ve Státním pozemkovém úřadě

Pověřený ředitel Státního pozemkového úřadu Martin Vrba se dohodl s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou o zvýšení počtu zaměstnanců Státního pozemkového úřadu o 130 osob.

„Vzhledem k nárůstu práce zaměstnanců Státního pozemkového úřadu v souvislosti s církevními restitucemi bylo nutné jejich počet zvýšit. Církevní restituce jsou totiž složitým procesem. Navýšení pracovníků tak, aby mohli úkoly spojené s restitucemi plnit, se proto ukázalo jako potřebné,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Od 1. května 2014 přijme Státní pozemkový úřad celkem 130 nových zaměstnanců, kteří se budou podílet zejména na procesu majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

„Velice vítám dohodu s ministrem Jurečkou ohledně navýšení počtu zaměstnanců. V této době, kdy se zásadní měrou podílíme na vypořádávání majetkových nároků církví a náboženských společností, tento krok významně přispěje k urychlení a zefektivnění celého procesu,“ řekl pověřený ředitel Státního pozemkového úřadu Martin Vrba.

Do konce měsíce dubna budou dořešeny veškeré potřebné úkony související s navýšením počtu zaměstnanců, zejména vytvoření pracovního zázemí a finanční náklady.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *