Cizorodé látky nebyly letos zjištěny

V letošním roce 2008 nebyl monitoringu cizorodých látek dosud zjištěn žádný závažný případ, ani výskyt nepovolených hormonů či růstových stimulátorů., který by mohl ohrozit zdraví lidí. Problémem zůstávají některé oblasti, zejména se starými zátěžemi, tedy oblasti průmyslové aglomerace nebo prostory bývalých letišť, nadlimitní obsah kadmia v ledvinách skotu. V takových prokázaných případech místně příslušná krajská veterinární správa nařizuje vyšetření a likvidaci ledvin skotu. Informoval o tom mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben.

VV loňském roce bylo na základě plánu monitoringu cizorodých látek uskutečněno celkem 67 300 vyšetření u 9420 vzorků surovin a potravin živočišného původu a letos se počítá se stejnou úrovní vyšetřování. Nevyhovujících vzorků z celkového počtu vyšetření bylo vloni zaznamenáno 114, což je 0,19 %. Velkou část zavinily ledviny převážně starých dojnic, a to vyšší obsah kadmia, především kvůli starým environmentálním zátěžím. Nejzávažnějším případem v minulém roce bylo průkazné zjištění reziduí chloramfenikolu u kuřat, brojlerů, kvůli nimž bylo zlikvidováno 11 000 kusů.
Cizorodými látkami se rozumí nejen obsah chemických toxických látek, například sloučenin kadmia, olova, rtuti, arzénu, ale i reziduí pesticidů, veterinárních léčiv, zejména antibiotik, dalších chemických kontaminantů a přírodních toxinů (mykotoxinů), ale i zakázaných hormonálních přípravků. Kromě odběru vzorků surovin živočišného původu pro výrobu potravin i potravin orgány státního veterinárního dozoru prověřují i krmiva, napájecí vodu a odebírají podle plánu na vyšetření i krev a moč živých hospodářských zvířat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *