ČMSM: K poklesu farmářských cen mléka letos musí dojít

Rozhovor s Michalem Němcem, předsedou Českomoravského svazu mlékárenského

Jaký je výsledek jednání o farmářských cenách mléka pro letošní rok, popřípadě jeho část? Byly mlékárny úspěšné se snahou cenu suroviny snížit?
Je evidentní, že mlékárny se ji postupně snaží snížit. Nemohu ale hodnotit, jak dalece se jim to podařilo. V některých případech k dohodě nedošlo a mléko za podmínek, jaké požadovali dodavatelé, zpracovatelé prostě nevzali. Družstvo Mlecoop to staví tak, že mléko převedlo jinam. Svaz určitě nemá ambice ani kompetence k tomu, aby se vyjadřoval k cenám. Ty si musí dohodnout mlékárny se svými dodavateli. My můžeme jenom upozorňovat na to, že je nastartovaný naprosto neodvratný trend, daný reformou společné zemědělské politiky EU, který počítá s postupným poklesem farmářské ceny. K němu letos musí dojít a mlékaři se na tom snaží se svými dodavateli domluvit. Jestliže Mlecoop dnes říká, že udržel cenu osm korun za litr tím, že přesunul mléko z Moravy do Čech, pak je to stejně na krátkou dobu.
Intervenční cena másla a sušeného mléka se snižuje vždy k 1. červenci, proč mlékaři nespojují pokles farmářské ceny spíše s tímto datem?
Od Nového roku uzavírají dlouhodobé smlouvy a ceny, byť se řeší formou dodatku, jsou v nich principielně většinou zakotvené. Zemědělci tady trvají na stanovení minimální ceny, od níž by se odvíjela realizační cena mléka. Tento princip se však ve vyspělých mlékařských zemích už dávno nepoužívá, ale vychází z ocenění obsahu složek, tzn. tuku a bílkovin.
A naši zemědělci oceňování podle složek nechtějí?
Dá se říci, že o takovou konstrukci ceny nestojí, logicky nevyhovuje chovatelům černostrakatého skotu. Vidíme, jak velké cenové rozdíly existují u mléka od holštýnek a českých strak při dodávkách do Německa. Ve velice blízké budoucnosti, ne-li hned, by tomu tak mělo být i u nás. Navíc se blíží velký problém, co s tukem. Jestliže se starým členským zemím zvýší mléčné kvóty o dvě procenta, jak mají slíbené, snad se tato surovina nějak uplatní v podobě sýrů či konzumního mléka. Co však s tukem? U másla spotřeba stagnuje, přitom už dnes se ho nevyplatí prodávat za intervenční ceny a na trh se nevejde. To povede k tomu, že cena tuku půjde dolů. V Německu se připravuje rychlá změna v ocenění složek v neprospěch tuku, což opět ovlivní výslednou cenu mléka. Za její pokles ovšem dostávají zemědělci kompenzace, které se naopak postupně zvyšují. České ministerstvo zemědělství jasně mluví o tom, že letos stoupne platba prostřednictvím VDJ o třicet procent.
Jaké jsou nyní rozdíly ve výši farmářských cen u nás? Když některé mlékárny platí lépe, tak co jejich konkurenceschopnost?
Rozdíly v cenách jsou významné. Na Moravě je průměrná cena už od konce loňského roku na úrovni osmi korun i méně za litr, zatímco ve východních Čechách, kde operují zahraniční odběratelé, se platí nejvíce, v průměru kolem 8,30 koruny. To jsou ale jen mé odhady.
Ovlivňuje ceny u moravských mlékáren výrazněji dovoz suroviny ze Slovenska nebo Polska?
Jistěže. Tady se pořád srovnává, jaká je cena u nás a v Německu, ale zapomíná se na jiné sousední země. Zatímco v Česku se platí momentálně v průměru asi 28 centů za kilogram, tak v Maďarsku je to kolem 25 centů, na Slovensku 24 a v Polsku přibližně 22 centů.
Sílí nějak výrazněji příliv suroviny z těchto států?
V uplynulém roce se jí dovezlo určitě více než v roce 2004. Za loňských jedenáct měsíců se od nás vyvezlo asi 130 milionů litrů mléka v cisternách – hlavně do Německa. Ale asi 60 milionů litrů přišlo z Polska a Slovenska.
Dá se tedy předpokládat, že spolu s poklesem intervenční ceny másla a sušeného mléka od července půjdou dolů i farmářské ceny mléka?
To už bude docela pozdě. Jestliže se již dříve nezačneme přizpůsobovat podmínkám, které nastaví 1. červenec, mohlo by pak dojít ke skokové změně. A to si nepřejeme ani my, ani zemědělci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *