Co podporuje v zemědělství ODS

Občanská demokratická strana se přihlásila ke vstupu do Evropské unie a vypracovala k němu i svůj poziční dokument. V kapitole zemědělství upozorňuje na příležitosti i možná rizika, které vyplývají ze smlouvy o přistoupení. Předně konstatuje, že podmínky smlouvy nejsou nastaveny rovnocenně, což se nejvýrazněji projevuje u přímých plateb.

Šanci spatřuje ODS kupříkladu ve využití nástrojů společné zemědělské politiky (SZP) k potřebným změnám ve struktuře zemědělství směrem k tržně orientované a konkurenceschopné výrobě, v orientaci na podporu zlepšování životního prostředí a zvelebování krajiny či zprůhlednění toku peněz do resortu. Rizikem může být podle ODS zakonzervování dosavadního stavu zemědělství v podporovaných komoditách, nejasný národní zdroj financí na dorovnání přímých plateb, nízká stabilita hospodaření na půdě a řada dalších nedostatků. Strana rovněž formulovala 16 priorit, které chce prosazovat po vstupu do unie. V první řadě je to liberálnější prostředí v rámci SZP s ohledem na konkurenceschopnost na celosvětových trzích. ODS hodlá zabránit tomu, aby se snižoval objem podpor jdoucích do ČR kvůli nevhodné struktuře zemědělských podniků, a klade důraz na podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství. V rámci rozvoje venkova slibuje podporovat venkovskou ekonomiku jako celek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *