09.09.2008 | 03:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Co přinesl Agrocenzus 2007

V rámci letošního agrosalonu Země živitelka představil předseda Českého statistického úřadu Jan Fischer výsledky v pořadí již třetího strukturálního šetření v zemědělství Agrocenzus 2007. Jeho úkolem je popsat strukturu, velikost a vývoj tuzemského rolnictví. Srovnatelná data za roky 2003, 2005 a nově za rok 2007, mají posloužit i pro formování společné zemědělské politiky Evropské unie. Stejné informace totiž sbíraly statistické úřady všech členských zemí. V rámci celé unie bylo do Agrocenzu 2007 zařazeno kolem dvou milionů subjektů, které obhospodařují nejméně jeden hektar zemědělské půdy.

V České republice se průzkum týkal více než 30 tisíc zemědělských podniků. Celkové náklady na šetření u nás činily téměř 20 milionů korun, většinu z nich, asi 17 milionů korun však pokryl příspěvek Evropské unie.
Podíl zemědělství na hrubém domácím produktu podle ČSÚ v posledních letech klesá. Proti 2,03 procenta v roce 2005 se dostal na loňských 1,89 procenta. „Blížíme se tak zhruba úrovni Rakouska, ještě nižší podíl má Německo, výrazně vyšší naopak Slovensko nebo Polsko má 4,3 procenta," řekl Fischer. Zmíněný pokles podle svědčí o tom, že hrubá přidaná hodnota v zemědělství za toto období dramaticky vzrostla a odvětví je tedy více efektivní, což lze hodnotit pozitivně, uvedl s tím, že tento trend bude pokračovat i v příštích letech.
Varující je úbytek zemědělské půdy, které u nás zmizelo od roku 2003 do loňska téměř 130 tisíc hektarů. V loňském roce zemědělci obhospodařovali 3,52 milionu hektarů zemědělské půdy, o dva roky dříve to bylo 3,56 milionu hektarů. Více než dvě třetiny z toho tvoří orná půda. O čtyři procenta přibylo ve srovnání s rokem 2005 luk a pastvin. Naopak téměř o 3500 hektarů ubylo nevyužívané zemědělské půdy.
Současně šetření prokázalo, že se zvýšila průměrná výměra obhospodařované půdy jedním subjektem ze 79,3 v roce 2003 na loňských téměř 89,3 hektarů. To svědčí to o tom, že české zemědělství stojí na velkých podnicích. Podniky fyzických osob se podílejí na celkovém počtu farem u nás více než 90 procenty, ale obhospodařují necelých třicet procent zemědělské půdy u nás, zatímco velké podniky, právnické osoby, se podílejí na celkovém počtu zemědělských jednotek ze 7,5 procenta, ale obhospodařují více než 70 procent zemědělské půdy.

Nízké mzdy a málo lidí Za posledních pět let sice stoupla zemědělcům průměrná mzda z 11 648 na loňských 15 377 koruna měsíčně, nicméně stále je pod celorepublikovou průměrnou mzdou a zaostává za ní zhruba o pět tisíc korun. Šetření prokázalo, že pracovníků v odvětví ubývá a jejich věková struktura je nepříznivá. Od roku 2003 odešlo z odvětví do loňska v přepočtu více než 17,5 tisíce pracovníků. "Čeští zemědělci stárnou, to je další výrazná zpráva. Třetina českých zemědělců je ve věkové skupině 55 a starší," zdůraznil Fischer. Podíl skupiny pracovníků ve věku 55 až 64 let ve srovnání s rokem 2005 loni vzrostl o téměř 11 procent a počet pracovníků nad 65 let se dokonce v tomto srovnání zvýšil o 14,4 procenta. Lidé, kteří v odvětí pracují ve vedoucích pozicích jsou z 28,5 procenta jsou ve věku 55 až 64 let a přes 17 procent vedoucích pracovníků již překročilo věk 65 let. Naproti tomu managerů ve věku do 34 let loni bylo v zemědělství pouze 9,7 procenta.
Jednou z hlavních informací, která se týká zaměření zemědělské výroby u nás, je podle Fischera fakt, že stále dochází ke specializaci českých zemědělských podniků. „Pouze 14,5 procent z nich má smíšenou rostlinnou a živočišnou výrobu. Naopak téměř 20 tisíc zem subjektů se zaměřuje především na rostlinnou výrobu a u 14 tisíc subjektů převažuje výroba živočišná, uvedl Fischer.
Současně s tím ubývá také zemědělských podniků, které provozují nezemědělskou činnost. Loni jich bylo celkem 4752, tedy zhruba 12,4 procenta. Ve srovnání s rokem 2005 jich však téměř 1400 ubylo a pokles představoval 2,2 procentního bodu. Nezemědělskou činností se podle Agrocenzu zabývají převážně fyzické osoby. U osob právnických je podíl takových podniků podstatně nižší. Nejčetněji zastoupenou nezemědělskou činností jsou obchod, doprava, stavební činnost a výrobna energie

Nižší zornění Podíl zemědělské půdy na celkové rozloze České republiky činí podle statistiků zhruba 44,6 procenta. Proti roku 2005 mírně, něco přes jeden procentní bod, pokleslo její zornění na 73 procenta. Zhruba stejný rozdíl u nás vzrostl podíl trvalých travních porostů a činil 25,8 procent celkové výměry zem půdy.
Z plodin vykázaly nejvyšší nárůst osetých ploch proti roku 2005 jednoznačně mák a řepka spolu s řepicí, jejichž výměry vzrostly o 27,6 resp. 25,2 procenta. Téměř o pětinu se zvýšily také plochy kukuřice na zrno. Naopak nejvýrazněji poklesly v tomto období plochy lnu setého přadného, a to o 80,3 procenta.
Mezi léty 2005 až 2007 také výrazně, téměř o pětinu, klesl podíl zavlažovaných plocha. Stále však zůstává de facto neměnný podíl ploch zavlažovaných ze studny, a to na úrovni zhruba 38 procent.
Šetření stavů hospodářských zvířat a srovnání let 2005 a 2008 ukazuje pokles u skotu a prasat. Naopak růst lze sledovat u drůbeže, ovcí a koz a u koní. O 4,8 procenta ubylo také včelstev, vzrostl však počet chovaných kožešinových zvířat, pštrosů, nebo spárkaté zvěře.
Ekologickému zemědělství se u nás loni věnovala zhruba tři procenta zemědělských podniků přibližně na výměře 7,5 procenta celkové zemědělské půdy. Téměř z devadesáti procent tyto podniky hospodaří na trvalých travních porostech. S tím souvisí i zjištění, že zhruba 30 procent z celkového počtu hospodářských zvířat chovaných ekologickými zemědělci tvoří ovce, zhruba pětinu kozy a něco málo přes deset procent pak koně.
Významný je podle statistiků pokles podílu zemědělských podniků na produkci biologického odpadu v zemi, Zatímco v roce 2003 to bylo 37,5 procenta v loňském roce se tento podíl snížil na 21 procent.

Výkonnější technika Technické vybavení zemědělských podniků se mezi roky 2005 a 2007 podle Agrocenzu změnilo v tom smyslu, že se snížil počet kusů zemědělské techniky na tisíc hektarů zemědělské půdy. Mírný úbytek vykazují i traktory, nicméně současně v této skupině o více než osm procent vzrostl ve sledovaném období počet silných traktorů s výkonem100 a více KW. Podle Fišera to svědčí o tom, že roste výkonnost používaných technických zařízení a jejich multifunkčnost..
Bohužel vybavenost zemědělských podniků osobními počítači zůstává stejně jako v roce 2005 nedostatečná a dosahuje pouze 27,1 procenta všech zemědělských subjektů, což neodpovídá prudkému rozvoji používání výpočetní techniky, který lze sledovat jak v ostatních sektorech národního hospodářství, tak i u domácností. Podobně zaostává i počet připojení na internet, které loni měla pouze asi pětina zemědělských podniků, které vlastnily počítač.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down