Dotační období 2014+ – příležitosti pro rozvoj firem

Začal dlouho očekávaný příjem plných žádostí o dotace v programovém období 2014-2020. Jak se zdá, systém pro jednotné podávání žádostí (tzv. MS2014+), do kterého stát investoval neuvěřitelné sumy peněz, opravdu pozbyl své zásadní mouchy, které zdárné spuštění příjmu žádostí blokovaly.

Na co všechno lze tedy až do roku 2020 podávat žádosti o dotaci?

„Paleta dotačních možností pro podnikatele je poměrně široká. Nejvíce podporovány budou vědecko -výzkumné projekty, což je jedna z mála kapitol, kde mohou žádat i velké podniky, a to od zahájení výzkumu až po uvádění inovovaných produktů na trh. Co se týče podpory inovací, doporučujeme jakýkoliv investiční rozvojový záměr konzultovat s odborníky, neboť kvalitní poradce může pomoci najít inovační potenciál společnosti. Další velkou kapitolou pro podnikatele jsou úspory energie, i když v tomto ohledu se podmínky oproti předchozímu dotačnímu období v mnohém zpřísnily. Již před zahájením úvah na toto téma proto vřele doporučujeme nejprve si nechat vypracovat energetický posudek, z kterého vyplyne, zda má vůbec význam snažit se absolvovat dotační mašinerii. V případě odprášení provozů a snižování ekologické zátěže se ukazatele sice nezpřísnily, avšak klesla zde míra podpory. Kompletní výčet aktuálních výzev nejen pro podnikatele naleznete na www.edotace.cz.“

Jak vypadá podávání žádostí o dotace v porovnání s předchozím obdobím z praktického hlediska?

„Od června do prosince bylo možné podávat v prvním kole žádosti do všech tří nejvýznamnějších operačních programů – Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Životní prostředí a IROP. Žadatelé si tak mohli vyzkoušet, nakolik jsou informace o tom, že bude vše zjednodušeno, relevantní. Výsledek bohužel není právě uspokojivý. A nemůže za to jen nový systém MS2014+, byť k problému značně přispívá. Spolu se zjednodušením bylo slibováno i sjednocení pravidel a metodik. A zde lze s čistým svědomím konstatovat, že tento slib dodržen nebyl.“

O co konkrétně se jedná?

„Příkladem může být systém plných mocí – zatímco v OP PIK je třeba vkládat písemnou plnou moc, tedy plnou moc ověřenou, podepsanou pouze zmocnitelem, kterou je nutné následně elektronicky konvertovat a nahrát zpět do systému, kde ji podepíše zmocněnec, OP ŽP uznává pouze takové papírové plné moci, které jsou podepsány jak zmocnitelem, tak zmocněncem. Nutnost konverze pak v oficiálních dokumentech nebyla nikde zmíněna, ačkoliv následně byla vyžadována.“

Vyskytují se problémy i při vyplňování žádosti o dotaci?  

„Kolonky žádostí mají obecné názvy společné pro všechny programy, ale každý má svá specifika, jak je vyplňovat, takže do kolonky se stejným názvem vyplňujete různé informace v závislosti na tom, ze kterého operačního programu žádáte. A to je problém, neb ne vždy si je žadatel jist, zda buňku vyplnil správně. Zejména řídící orgán OP PIK si tyto problémy uvědomuje a jeho programy z červnové výzvy postupně zveřejnily příručky s návody, jak jednotlivá pole vyplňovat.

Problémy se týkají také další důležité oblasti, kterou jsou výběrová řízení. Metodiky určující druh výběrových řízení se odkazují na paragrafy a tak laikovi nezbývá, než dohledávat a studovat patřičné zákony, neboť i drobná chyba ve výběrovém řízení se později může ukázat jako fatální. Angažování dotačního poradce sice neznamená, že se zbavíte veškeré práce a zodpovědnosti, ale významně Vám ulehčí  práci a zároveň zvýší Vaše šance na úspěch.“

 Podle čeho vybrat externí poradenskou společnost?

„Rozhodně by neměla být hlavním kritériem deklarovaná úspěšnost. Je velký rozdíl mezi 100% úspěšností někoho, kdo podal jeden projekt, a 80% úspěšností společnosti, které bylo schváleno 432 projektů z 539. Dobrý poradce se pozná podle doby, po kterou se problematice dotací věnuje, snadno ověřitelných referencí, množstvím realizovaných projektů (s přihlédnutím k úspěšnosti) a například i poskytovanou zárukou, ideálně ve formě pojistky.  Výhodou je také fakt, že si nebere celou platbu při zpracování, ale jeho odměna je založena zejména na úspěchu. Nenechte se unést nízkou cenou – udělejte si průzkum, oslovte více potenciálních zpracovatelů a ty s výrazně vysokými a nízkými cenami vylučte – uvidíte, že zbytek se pohybuje přibližně ve stejné cenové hladině. Mezi těmi vybírejte podle dalších kritérií. Zdánlivě vysoká cena totiž nemusí znamenat jen to, že se vás poradce snaží sedřít z kůže, ale pouze to, že zaměstnává opravdu špičkové odborníky,“ doporučuje Richard Lev, člen představenstva Erste Grantika Advisory.

Evropské dotace jsou propláceny zpětně – co doporučujete žadatelům ohledně předfinancování projektu?

„Pokud patříte k většině podnikatelů, kteří nedisponují vlastními volnými prostředky, je jasnou volbou požádat v bance o úvěr. V rámci finanční skupiny  České spořitelny nabízíme poradenské i finanční služby pro dotované projekty z jednoho obchodního místa, a to jak na individuální bázi tak i např. v rámci zvýhodněného EU Program+.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *