06.01.2003 | 08:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Co zvládneme za rok

Snad všichni zemědělci si při novoročních oslavách přáli, aby začínající rok byl pro ně příznivější než ten uplynulý. I když jim počasí bude doufejme nakloněno, rok 2003 nebude nijak jednoduchý. Podnikatelé se budou muset vypořádat s důsledky loňského propadu cen většiny agrárních komodit a současně se zaměřit na vstup do Evropské unie.

V přípravě na tento historický okamžik slibuje zemědělcům podporu resortní ministr Jaroslav Palas. „Poslední rok před vstupem do unie musíme soustředit všechny síly a všechny dostupné finanční prostředky k maximální možné přípravě jak jednotlivých zemědělských podniků, farem či zpracovatelů, tak i systémů a lidských zdrojů ze strany státu,“ uvedl. „Nemůžeme si klást nízké cíle, a proto se zaměříme nejen na přímou podporu agrárního sektoru, včetně potravinářství, ale také na stimulaci dokončení restrukturalizace a modernizace provozů,“ zdůraznil ministr. Nezapomíná také na nutnost úspěšně dokončit harmonizaci naší legislativy s unijní. Jak Palas upozorňuje, do EU nesměřujeme kvůli vlastnímu profitu. „Chceme být v unii rovnými partnery, podílet se na formování zemědělských, ekologických programů, na rozvoji venkova. Chceme být aktivním členem a stávajícím členům přínosem, i k tomu směřuje naše příprava,“ řekl.
Jak stát, tak zemědělci i Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky se podle jeho ředitele Tomáše Douchy musí zamyslet nad „dárkem“, který dostalo české zemědělství k Novému roku: nad rozhodnutím kodaňského summitu. „Vlády a státní správy se bude bezesporu týkat dojednání rozumné startovací úrovně podpor nad minimální úrovní stanovenou v Kodani, a také racionální, spravedlivé, avšak i strategicky odůvodněné alokace dohodnutých produkčních limitů na podniky,“ připomíná Doucha. V této souvislosti by přivítal obnovení prací nad souhrnnou strategií rozvoje zemědělství a venkova, která by reagovala na nové podmínky. VÚZE podle jeho ředitele čeká důkladné „rozklíčení“ toho, co se v Kodani dohodlo. Ekonomové vyhodnotí budoucnost z pohledu celého sektoru, jednotlivých zemědělských odvětví a typů podniků. „Získané informace chceme soustředit do tzv. předvstupního dokumentu a rozšířit je mezi veřejnost,“ přislíbil Doucha. Podle svých kapacitních možností hodlá ústav poznatky aplikovat i do jednotlivých podniků, skupin podniků či regionů. „Zemědělci by se měli novým podmínkám přizpůsobit, aby každý podnik využil maxima nabízených zdrojů,“ poznamenal.
V přípravě jim chtějí být nápomocné i nevládní organizace. Agrární komora ČR, Zemědělský svaz ČR a Asociace soukromého zemědělství ČR chystají osvětu mezi svými členy, aby je obeznámily s principy společné zemědělské politiky unie a naučily je „techniku“ získávání peněz ze všech dostupných zdrojů. „V tomto roce se musíme intenzivně věnovat integraci zemědělců a také přemýšlet o specializaci a koncentraci výroby,“ uvedl prezident AK Václav Hlaváček. Podniky podle něho budou muset zúžit strukturu výroby, jinak nebudou mít šanci se technologicky dovybavit. „Tento proces nezvládneme za rok, ale musíme s ním už začít,“ poznamenal.
Předseda ZS Miroslav Jirovský očekává, že předně zpracovatelský průmysl využije předvstupní rok pro svou koncentraci. „Snad se poučí ze zkušenosti Rakouska, jehož roztříštěný zpracovatelský průmysl se pod tlakem evropského trhu během dvou let po vstupu ztenčil asi o čtyřicet procent,“ připomněl. Prvovýrobce však obtížná ekonomická situace podle Jirovského přinutí drasticky omezit rozsah investic. Obává se také, že stagnující mzdy povedou k odchodu pracovníků ze zemědělství. „Měli bychom se rovněž podívat na otázku, jak využijeme kvót vyjednaných s EU. Jestli dosáhneme nárůstu v produkci mléka i stavech skotu, abychom v tržním prostředí unie dokázali obstát,“ dodal Jirovský.
Asociace soukromého zemědělství chce svým členům v příštích měsících vysvětlovat, co jim vstup do EU přinese pozitivního i negativního. „Všichni by měli vědět o našich možnostech i o tom, co od nás Evropa očekává. V žádném případě bychom se neměli tvářit, že v českém zemědělství není třeba dělat žádné změny. Nemůžeme čekat, že ze společného evropského měšce nám budou automaticky a pravidelně přitékat peníze,“ varuje předseda ASZ Stanislav Němec. Stejně důležité bude podle něho přesvědčit českou veřejnost i politiky, že zemědělci nemají pouze požadavky, ale jsou si vědomi i své odpovědnosti vůči společnosti. Teprve pak mají právo a šanci získat od našich daňových poplatníků dorovnání podpor na úroveň dohodnutou v Kodani.
Na otevřenou komunikaci s lidmi ze zemědělství, z venkova i se širokou veřejností, která je finálním odběratelem zemědělské produkce, je připraven ministr Palas. „Nebudu nikoho přesvědčovat, ať se v referendu rozhodne pro vstup do EU. Lidem budu na rovinu říkat, co pro ně bude přičlenění k unii znamenat, jaké výhody i povinnosti jim přinese,“ ujistil.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down