Cukerní pořádek bez sankcí

Do závěru června má Státní zemědělský intervenční fond vyhodnotit dodržování cukerního řádu v minulém kvótovém roce, který předčasně skončil 30. dubna. Podle dosavadních prověrek se zdá, že vše bude v pořádku a fond nebude udělovat sankce.

Nedá se však zjistit, jak probíhají kontroly dodržování minimálních cen cukrovky a cukru. V minulé kampani měly cukrovary platit dodavatelům za řepu nejméně 980 korun za tunu, pro novou sklizeň nařizuje vládní předpis alespoň 1470 korun za tunu bez rozlišení, zda jde o tuzemský nebo vývozní podíl kvóty. V unii přitom platí až do sezóny 2005/06 minimální cena cukrové řepy A ve výši 46,72 eura za tunu, u B je to 32,42 eura při standardní jakosti, tedy cukernatosti 16 procent. Nařízení Evropské komise také přesně stanoví příplatky a srážky za odchylky.
SZIF, který spravuje režim cukerních kvót, podle mluvčí Jitky Slukové dodržování vyhlášených cen neprověřuje a odvolává se na ministerstvo financí a jeho složky. To však není schopno sdělit nic konkrétního. Tiskový mluvčí ministerstva financí Marek Zeman pouze potvrdil, že „i na základě podnětu podaného nejvyššími představiteli organizací, zastupujících zemědělce, bylo a stále je kontrolováno dodržování minimálních cen cukru a cukrové řepy.“
Unijní legislativa přitom stanovuje sankce za nedodržování minimální ceny cukrovky. „Proto bylo nutné provázat úpravu v předpisech Evropského společenství s národní legislativou tak, aby cenové orgány u nás mohly zajišťovat kontrolu a ukládat sankce. Podle euronařízení vlády se tato cena u cukrovky A a B považuje za úředně stanovenou podle zákona o cenách,“ uvedl Robert Adamec z oddělení tržních řádů ministerstva zemědělství.
Některé cukrovary sice papírově platí minimální cenu, ale konečnou úhradu různými cestami obcházejí. Pěstitelé o těchto praktikách nechtějí veřejně mluvit, obávají se dalších postihů ze strany odběratele i ztráty odbytu. Někteří zpracovatelé přiznávají, že stanovenou cenu za řepu nedodrží, a odvolávají se na nenormální situaci na trhu s cukrem, poznamenanou silným předzásobením a pak váznoucím prodejem na tuzemském trhu.

Pohyb cukru v uplynulém kvótovém roce (září 2003 až duben 2004)
Ukazatel Množství (t)
Zpracovaná cukrovka 3 726 817
Výroba cukru 499 648
Nákup cukru 6 728
Prodej cukru na český trh 200 042
Vývoz cukru 127 808
Zásoba cukru k 30. 4. 2004 188 746
Průměrná cena cukru prodaného na český trh (Kč/t) 17 331
Průměrná vývozní cena cukru (Kč/t) 7 024
Pramen: SZIF

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *