Cukrovar Vrdy se chce spojit se zemědělci

Cukrovar Vrdy, s. r. o. a jeho podílníci tímto oznamují svým dodavatelům cukrové řepy a zároveň všeobecně dávají ve známost následující záměr, který byl konzultován s velkými dodavateli řepy, kteří s ním obecně vyjádřili souhlas.

Vedení společnosti spolu s majiteli se po důkladném zvážení rozhodli, v zájmu další stabilizace trhu, nabídnout svým pěstitelům přímé propojení s cukrovarem, formou 50% podílu na společnosti. Návrh na propojení činí majitelé v okamžiku, kdy společnost získala produkční kvótu cukru přesahující 18.000,- tun. Stabilita cukrovaru je tak v současné době plně zajištěna. Přitom o dalším zvýšení produkční kvóty z rezervy nyní Fond rozhoduje a v úvahu tedy přichází další posílení pozice společnosti, které by po navrženém propojení mělo silný pozitivní význam právě pro stávající pěstitele.
Uvedené rozhodnutí činí současní majitelé také s ohledem na výsledek referenda o přistoupení ČR k EU, kde se model spojení cukrovarů s dodavateli řepy formou majetkové účasti velmi osvědčil.
Současní vlastníci hodlají dále zajišťovat investice do další modernizace cukrovaru ve Vrdech. Uvedené spojení má potenci celkově posílit pozici cukrovaru na trhu, zejména tím, že pěstitelé získají dostatečnou jistotu o budoucím vývoji cukrovaru, když se plnými 50% budou podílet na řízení společnosti. Zároveň spojením budou odstraněny jakékoliv obavy, které se šířily kvůli občasným fámám.
Celá akce a převzetí 50% podílu ve společnosti by z právního hlediska měla být podle tohoto záměru dokončena na přelomu roku 2003 a 2004.
Cukrovar Vrdy s.r.o. a současné vedení společnosti považuje tento krok za zásadní aktivní krok při stabilizaci trhu a domnívá se, že časem bude následován dalšími cukrovary. Tímto krokem, pokud se setká s odezvou u pěstitelů, se mohou naplnit dlouhodobé sny ministerstva zemědělství o spojení zpracovatele a dodavatele.
Navržené propojení je dle našeho názoru totiž jedinou skutečnou a opravdovou funkční „interprofesní dohodou“ a zároveň „dlouhodobou smlouvou“ mezi pěstiteli a cukrovarem, které mají pěstitelům přinést reálnou jistotu a po nichž se delší dobu marně volá.
Rádi bychom, abyste náš záměr, s nímž jsme vás právě seznámili, vnímali jako náš další příspěvek a snahu o konečnou stabilizaci odvětví.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *