CzechTrade publikovala výsledky činnosti za rok 2002

Celkový příspěvek Ministerstva průmyslu a obchodu na aktivity CzechTrade činil v roce 2002 148,6 mil. Kč. I když se snížil o téměř 5 milionů korun, dosáhla agentura růstu ve všech klíčových ukazatelích. Počet zakázek se téměř zdvojnásobil, tržby vzrostly z 8 milionů korun na 24 mil. Kč a počet klientů se zvýšil o 27 %. “CzechTrade rozšířil své služby nejen v zahraničí, ale uvedl na trh zcela nové produkty v oblasti individuálního vzdělávání, exportního poradenství a asistenčních služeb“, zdůraznil generální ředitel CzechTrade Martin Tlapa.

Na konci roku 2002 disponoval CzechTrade 21 zahraničními zastoupeními. „V zemích EU pomáháme zejména malým a středním firmám nalézt nové kontakty a vyhledáváme české firmy pro zahraniční zájemce o české zboží. Ve vzdálenějších teritoriích navíc pomáháme získat informace o technických podmínkách obchodu a budovat identitu našich klientů“, připomněl Martin Tlapa.
Teritoriální síť CzechTrade vychází z priorit Koncepce proexportní politiky, materiálu ministerstva průmyslu a obchodu, který v únoru 2003 schválila vláda České republiky. „V roce 2003 plánujeme otevření nových zastoupení v Brazílii, Indii, Rakousku a Švédsku“, uvedl při této příležitosti Martin Tlapa. Kanceláře CzechTrade poskytují asistenční služby podle individuálních potřeb českých firem a předávají informace o příležitostech pro naše vývozce. Kanceláře úzce spolupracují s českými zastupitelskými úřady a doplňují jejich ekonomické úkoly o praktickou asistenci.
Klíčovou událostí roku 2002 byl přechod CzechTrade na procesní model řízení. V rámci tohoto projektu definovalo vedení agentury novou vizi a hlavní okruhy služeb. Pro stanovení a realizaci cílů byla použita metoda strategického řízení Balanced Scorecard (BSC). Součástí zásadních změn bylo vybudování a zavedení systému managementu jakosti podle požadavků normy ISO 9001:2000.
Agentura získala certifikát shody udělený společností Det Norske Veritas 21. října 2002. Certifikát pokrývá služby poskytované CzechTrade v České republice i v zahraničí. Po Irsku a Finsku se tak Česká republika stala třetí zemí v Evropě, jejíž národní proexportní agentura disponuje certifikovaným systémem řízení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *