ČZPI zakázala prodej preparátů kvůli těžkým kovům

ČZPI zakázala uvádět do oběhu potraviny pro zvláštní výživu, které byly nabízeny na internetu a obsahovaly těžké kovy Česká zemědělská a potravinářská inspekce ve spolupráci s Hlavním hygienikem ČR nařídila okamžitě stáhnout z oběhu povzbuzující preparáty, které byly nabízeny k prodeji prostřednictvím internetových stránek. Společnost NEWAYS CZ s.r.o. nabízela k prodeji výrobky, o nichž věděla, že nebyly schváleny Ministerstvem zdravotnictví kvůli nadlimitnímu obsahu rtuti, olova a kadmia. Jedná se o výrobky NIKOROL, ARTHRIN a MASCLIONE.

Firma je nabízela k prodeji, i když zamítavé rozhodnutí MZd včetně zjištěného obsahu těžkých kovů měla k dispozici. Bez souhlasu MZd nabízela i další preparáty: EASOLVE, UTILIZE, MEGATONIN a EXTREME BALANCE.
ČZPI tyto výrobky a některé další preparáty, které byly chybně nebo neúplně označeny, nařídila ihned stáhnout z oběhu a firmě zakázala nabízet je formou internetového obchodu, a to zatím v celkovém objemu 1 317 000 Kč.
Výrobky, prezentované v internetové nabídce jako bylinné povzbuzující doplňky stravy pro podporu zdraví, společnost NEWAYS CZ, s.r.o. do České republiky dovezla jako výhradní dovozce od společnosti NEWAYS Inc., USA a prodávala je prostřednicvím distributorů, kteří je dále nabízeli i na svých internetových stránkách.
Zmíněné preparáty patří do kategorie potravin pro zvláštní výživu, které mohou být uváděny do oběhu pouze se souhlasem a za podmínek, stanovených Ministerstvem zdravotnictví. O případu byl informovám Hlavní hygienik ČR, Česká lékárnická komora a Ministerstvo zemědělství.
Inspektoři odebrali vzorky nabízených preparátů k laboratorním analýzám, o jejichž výsledku bude ČZPI průběžně informovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *