Další evropské peníze na boj obcí a podniků se suchem a smogem

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlásilo dva nové dotační programy zaměřené na boj se suchem a smogem. Na hospodaření se srážkovou vodou a protipovodňovou ochranu je určena miliarda korun, o které mohou tentokrát žádat obce, města, příspěvkové organizace nebo správci toků. Půlmiliardová dotace na snížení emisí skleníkových plynů bude směřovat průmyslovým podnikům. Informovala o tom mluvčí MŽP Petra Roubíčková.

Dotační program Dešťovka pro veřejné budovy je „dvojčetem“ předchozího programu Dešťovka, který byl ale určen pro domácnosti na využití jejich srážkové a odpadní vody a který byl vyčerpán do 28 hodin. Oproti předchozí Dešťovce je v nové výzvě i širší záběr podporovaných oblastí, peníze nově půjdou i na takzvané zelené střechy veřejných budov, na výměnu nepropustných zpevněných povrchů za vodou propustné plochy nebo odvodňování parkovišť do zasakovacích pásů. Vedle toho nadále bude dotace určena na úpravy říčních koryt nebo obnovení a výstavbu suchých a retenčních nádrží, poldrů a bezpečnostních přelivů, které slouží k povodňové ochraně obcí. Úřad bude žádosti o tyto dotace přijímat do letošního 31. srpna.

Podniky mohou žádosti o protismogové dotace podávat do 31. ledna 2018. Díky těmto penězům mají šanci vyměnit nebo rekonstruovat spalovací a ostatní stacionární zdroje znečišťování nebo si pořídit technologie, které snižují emise tuhých látek, oxidů síry, oxidů dusíku, amoniaku a těkavých organických látek. O peníze z evropských zdrojů se mohou hlásit i zemědělské podniky, které budou chtít snížit emise amoniaku z chovu hospodářských zvířat, nebo těžební společnosti na omezování prašnosti z plošných zdrojů. Vyloučeny ale budou v této výzvě projekty na eliminaci volně unikajících emisí.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *