07.10.2011 | 01:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Další kolo příjmu žádostí o podporu

Ve 14. kole příjmu žádostí o podpory z Programu rozvoje venkova, které se uskuteční od 25. října do 7. listopadu, budou rozděleny přibližně 4,3 miliardy korun, a to na investice v lesích, pozemkové úpravy, poradenství, nezemědělské podnikatelské činnosti, projekty obnovy vesnic a občanskou vybavenost či na metodu Leader. Dochází přitom k výraznému omezení rozsahu výdajů v rámci Obnovy a rozvoje vesnic a Občanských vybavení a služeb, informovalo ministerstvo zemědělství.

Příjem žádostí se bude týkat opatření I.1.2 Investice do lesů, na které je určeno 370 milionů korun. Na opatření I.1.4 Pozemkové úpravy je alokováno 1,3 miliardy korun, na využívání poradenských služeb 68 milionů korun, podporu zakládání podniků a jejich rozvoje 600 milionů korun. Na opatření III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby je určeno 1,425 miliardy korun a IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 465 milionů korun. Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu.
Zásadní změnou pro všechna opatření mimo IV.1.2 je podle ministerstva zemědělství změna postupu administrace žádostí. Žadatelé zasílají předem Žádost o dotaci v elektronické podobě prostřednictvím Portálu farmáře a následně vyplněnou a podepsanou Žádost o dotaci doručí osobně nebo prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou v termínu pro příjem žádostí na příslušný regionální odbor SZIF. Všechny přílohy k Žádosti o dotaci dokládají pouze žadatelé s vyšší pravděpodobností schválení dotace, a to až na výzvu RO SZIF po obodování žádosti resp. před schválením Žádostí. Dojde tak k významnému snížení administrativní zátěže žadatelů. V opatření I.1.2 Investice do lesů nejsou pak v rámci 14. kola podporovány retenční vodní nádrže. Prostřednictvím preferenčních kritérií jsou zvýhodněny meliorace a ostatní infrastrukturní objekty upravující vodní režim v lesích. Dále jsou stanoveny limity nákladů na výstavbu a celkové opravy, modernizaci nebo rekonstrukci lesních cest. Zásadní změna v opatření I.1.4 Pozemkové úpravy se týká nové preference projektů realizovaných v záplavových oblastech. V rámci opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb jsou z důvodu zachování komplexnosti a maximální frekvence poskytované poradenské služby provedeny nezbytné úpravy výdajů, na které může být poskytnuta dotace. V rámci opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje není vyhlášen záměr b) bioplynové stanice, a to s ohledem na rozhodnutí ministra zemědělství dále nepodporovat výstavbu bioplynových stanic investičními dotacemi. V případě podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic bude v rámci každého regionu NUTS II vyhlášen pouze jeden záměr, a to buď záměr a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí nebo záměr b) vodovody, kanalizace, čističky odpadních vod pro veřejnou potřebu.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down