Další zreálnění hodnoty majetku podniků

Vláda České republiky usnesením ze dne 1. listopadu 2000 č. 1078 rozhodla o novém splátkovém režimu pro zemědělskou prvovýrobu. Původní dvacetiletá doba splácení kupní ceny byla prodloužena na třicet let s tím, že nabyvatel je povinen do 30 let uhradit 52,439 % kupní ceny, která byla stanovena na základě ceny účetní.

Původní splátkový režim předpokládal při době splácení 20 let úhradu 100 % kupní ceny, a proto nevytvářeli nabyvatelé ve svém účetnictví opravnou položku k privatizovanému majetku.
Odpovídající opatření, které vydá Ministerstvo financí tak musí provázet prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání podle zákona č. 337/1992 Sb. Nabyvatelé státního zemědělského majetku, kteří měli uzavřenou kupní smlouvu s Pozemkovým fondem České republiky na 20leté splátky a mají povinnost předložit daňové přiznání za rok 2001 do 31. 3. 2002 mohou podat žádost o prodloužení této lhůty a doporučit ji na finanční úřad nejpozději do 2. 4. 2002. K žádosti je třeba připojit kupní smlouvu uzavřenou s Pozemkovým fondem České republiky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *