Daňové výjimky mají být zachovány

Daňové výjimky pro zemědělství by měly zůstat zachovány, jestliže budou respektovány určité podmínky ochrany životního prostředí a studie Evropské komise zabezpečí nezvratný důkaz, že sektor citlivě reaguje na úniky uhlíku. Podle elektronického zpravodajství Agrafacts o tom informuje návrh Evropské komise.

Dlouho očekávaná revize – novela nařízení o daňovém zatížení energie (ETD) – by měla fungovat na základě objektivních kritérií, která budou dělit minimální daňové zatížení energie na dvě složky. První má být energetická spotřeba, kdy by bylo daňové zatížení založeno na aktuální energetické produkci měřené v gigajoulech (GJ). Druhou složkou bylo daňové zatížení vztažené k emisím oxidu uhličitému, které je založené na produkci emisí CO2 z energetických zdrojů a má být stanovené na pevnou částkou 20 eur/t CO2.
Pro paliva spotřebovávaná v zemědělské výrobě mohou členské státy stále uplatňovat nulové zatížení pro energetickou složku daně výměnou za opatření zlepšující energetickou efektivitu a za to, že sektor přispívá k tomuto úsilí. To by mohlo zahrnovat také využívání technologie umožňující „x%“ snížení použité energie, nebo emisí CO2 v určitém konkrétním časovém období. Bude záležet na členských státech Evropské unie, jak budou definovat takzvané environmentální protistrany, přesto si Evropská komise zachová určitý stupeň kontroly, jak naznačují informace z Bruselu.
Situace v oblasti složky CO2 daňového zatížení energie u paliv používaných v zemědělské výrobě je daleko komplikovanější, tyto komplikace jsou mimo obsah Evropského systému obchodování s emisemi (ETS). Výjimky pro daně na dieselová paliva v zemědělství by byly dovoleny pouze v případě, jestliže studie Evropské komise doloží ony nezvratné důkazy a riziko úniků emisí uhlíku.
V současné době lze očekávat politické tahanice k danému tématu daní z energie a celé navrhované novelizace, která by měla vést ke snížení závislosti na fosilních palivech a zajišťovat nulové daňové zatížení biopaliv, která splňují podmínky zabezpečující technologicky neutrální postupy zaručující nízkou úroveň emisí CO2 u energetických zdrojů. Německo a Velká Británie již vyslaly negativní signály k novele a je třeba také vzít v úvahu nutnost jednomyslného schválení navrhované novely na úrovni Rady.
Revidované nařízení by mělo vstoupit v platnost 1. ledna 2013 a fungovat spolu s třetí fází systému ETS, která předpokládá možnost zavedení odpovídajícího přechodného období u členských zemí, které jim umožní restrukturalizaci daňového systému a umožní se přizpůsobit i národním administrativám, obchodu a sektoru výroby energie.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *