Darování zvířete upravuje zákon o ochraně zvířat proti týrání

Každý, kdo přijímá do domácnosti zvíře, by měl znát základní informace o jeho chovu, vždy to totiž znamená i závazek. O darování či prodeji zvířat hovoří i zákon na ochranu zvířat proti týrání. Podle něj zvíře v zájmovém chovu nesmí být prodáno nebo darováno osobě mladší patnácti let bez souhlasu jejích rodičů nebo jiné osoby, která má k ní rodičovskou odpovědnost, upozornil mluvčí Státní veterinární správy Josef Duben.

dále uvedl, že nebezpečný druh zvířete může chovat pouze osoba starší osmnácti let. K zájmovému chovu jedince nebo skupiny nebezpečného druhu zvířat je třeba povolení orgánu veterinární správy, příslušného podle místa chovu zvířete.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *