05.09.2006 | 08:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Deklarace agrárních komor

z Kongresu nevládních agrárních organizací nových členských zemí EU „2 roky po vstupu do EU“, který se konal 3. - 5. září 2006 v Praze z iniciativy agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky – České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska

Účastníci, zástupci nevládních agrárních organizací z České republiky, Litvy, Maďarska, Polska, Slovenska, Slovinska a Turecka projednali situaci zemědělců nových členských zemí EU při jednání o jejich specifických otázkách v organizacích evropských zemědělců COPA/COGECA.

Konstatují, že necítí dostatečnou podporu pro řešení problémů vyplývajících z odlišností v podnikatelském prostředí nových členských zemí ve srovnání se zeměmi EU 15.

Žádáme proto, aby se naše evropské zemědělské organizace COPA/COGECA zabývaly těmito otázkami:
- ponecháním uplatnění nebo neuplatnění blokačních stropů plateb na podniky v národních kompetencích. Všeobecné uplatnění by výrazně znevýhodnilo zemědělce v těch nových členských zemích, kde převládají velké podniky,
- posunutím počátku intervenčního nákupu obilovin ve středoevropských zemích na 1. září a umožněním, aby si členské země upravily min množství nákupu. Požadavek vyplývá ze zavedeného odbytového systému, kdy z intervenčního nákupu profitují především obchodní organizace a stlačují ceny pěstitelů. Dosud stanovené minimální množství neumožňuje v některých oblastech intervenční nákup realizovat vůbec,
- zohlednění a kompenzací nákladů na prodej intervenčních zásob obilovin pro země, které nemají mořský přístav,
- posunem termínu od kdy se budou krátit platby v nových členských zemích za dodržování 19 směrnic (Cross compliance) na období, kdy podle přístupových smluv dojde k vyrovnání plateb mezi starými a novými členskými zeměmi, to je od roku 2013. Důvodem je obrovská investiční náročnost na přizpůsobení se normám starým, natož novým, neufinancovatelnost nezbytných investic,
- možností rozhodnout v národní kompetenci o posunu termínu uplatnění plateb na farmu v nových členských zemích až na r. 2011 s ohledem na nízkou referenční základnu a nestabilní strukturu zemědělství a umožnit platbu na farmu se zvýhodněním dvou výrobních odvětví,
- uplatněním uhlíkového kreditu i pro nové členské země a jeho zvýšením obecně. Nové země potřebují výrazný impulz k alternativnímu využívání zemědělské půdy.

Z problematiky, která je společná všem zemědělcům starých i nových zemí, navrhujeme:

- prosadit směrnici k ochraně půdy před zábory pro nezemědělské a nelesnické účely s ohledem na obavy o stabilitu půdního fondu v celé EU,
- zasadit se o účinné řešení růstu rizikovosti v zemědělství v důsledku měnícího se klimatu a postupující liberalizace ve světovém obchodu odpovídajícími finančními nástroji na evropské úrovni,
- zachovat podporu šlechtění a plemenářské práce jako efektivního činitele růstu produktivity práce,
- neměnit jakostní parametry pro intervenční nákup kukuřice v zájmu nepoškození producentských zemí,
- zpracovat jednotnou evropskou strategii v obchodu s potravinami ve vztahu k obchodním řetězcům,
- podpořit stanovisko poradního výboru Evropské komise k navrácení masokostních mouček do krmiv pro monogastrická zvířata.

Tato deklarace bude předána prezidentům COPA/COGECA.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down