29.11.2022 | 04:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Deset hlavních cílů nové politiky

V období 2023 až 2027 se společná zemědělská politika (SZP) bude opírat o deset hlavních cílů, které mají vazbu na záměry Evropské unie v oblasti sociální, environmentální a hospodářské udržitelnosti v zemědělství a ve venkovských oblastech. Tyto cíle jsou základem pro strategické plány jednotlivých států. Paří k nim například zvýšení konkurenceschopnosti lepší postavení zemědělců v rámci potravinového řetězce opatření v oblasti změny klimatu péče o životní prostředí ochrana krajiny a biologické rozmanitosti, podpora generační obměny dynamický rozvoj venkovských oblastí, zajištění kvality potravin a ochrana zdraví podporu předávání znalostí a inovací.

Spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však názory a stanovisky autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nenesou odpovědnost.*

Prvním cílem je podpora příjmů životaschopných zemědělských podniků. „V roce 2017 vydělávali zemědělci v průměru o polovinu méně než v jiných profesích. Přitom ještě před deseti lety to bylo méně jen o třetinu,“ uvedla komise. Jejím záměrem je proto podporovat ekonomicky udržitelný zemědělský příjem a odolnost odvětví zemědělství v celé EU s cílem zlepšit dlouhodobé potravinové zabezpečení a zemědělskou rozmanitost, jakož i zajistit hospodářskou udržitelnost zemědělské produkce.

Podle komise zvyšující se poptávka domácností a průmyslu, která je vyvolaná demografickým vývojem a změnami disponibilních příjmů, zvyšuje tlak na základnu zemědělských zdrojů, proto chce Evropská unie posilovat tržní orientaci a zvyšovat konkurenceschopnost zemědělských podniků v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, včetně většího zaměření na výzkum, technologie a digitalizaci. „Zemědělství se vyznačuje stagnujícím a nízkým podílem přidané hodnoty v hodnotovém řetězci kvůli vysokým vstupním nákladům, kolísání produkce a začleňování nových služeb,“ sdělila Evropská komise s tím, že chce usilovat o lepší postavení zemědělců v hodnotovém řetězci.

Zmírnit změny klimatu

Zemědělství EU hraje také klíčovou úlohu při plnění závazků Pařížské dohody a realizaci evropských strategií udržitelnosti a bioekonomiky tím, že určuje vyšší cíle, pokud jde o emise skleníkových plynů. Proto si Evropská komise určila cíl přispívat ke zmírňování změny klimatu a adaptaci na tuto změnu, mimo jiné snižováním emisí skleníkových plynů a podporou ukládání uhlíku, a zároveň podporovat udržitelnou energetiku. Důležité je podle komise také efektivní hospodaření s přírodními zdroji. „Zemědělská půda v Evropské unii váže ekvivalent 51 miliard tun oxidu uhličitého, což je podstatně více než objem skleníkových plynů, které každoročně vypouštějí členské státy EU,“ uvedla komise. Cílem je proto podpora udržitelného rozvoje a účinného hospodaření s přírodními zdroji, jako je voda, půda a ovzduší, a to i snížením závislosti na chemických látkách.

Zemědělská činnost je také silně závislá na různých typech biologické rozmanitosti, ale stejně tak hraje důležitou úlohu při ochraně přírodních stanovišť a druhů závislých na obhospodařované půdě. Proto si komise za další cíl vytyčila zastavení úbytku biologické rozmanitosti a obrat v tomto trendu. Chce přispívat k tomu, aby se úbytek biologické rozmanitosti zastavil a aby v něm nastal zvrat, posilovat ekosystémové služby a zachovávat stanoviště a jednotlivé typy krajiny.

Udržitelný rozvoj podnikání

Dalším z cílů je získávat a udržet mladé zemědělce a nové zemědělce a usnadňovat udržitelný rozvoj podnikání ve venkovských oblastech.  „Dynamický zemědělský sektor potřebuje vzdělané a inovativní mladé zemědělce, kteří reagují na společenskou poptávku, od kvalitních potravin až po ekologické veřejné statky,“ sdělila Evropská komise. Společná zemědělská politika sehrává důležitou úlohu při zmírňování některých důsledků nezaměstnanosti a chudoby ve venkovských oblastech. Nedávná studie Světové banky ukázala pozitivní úlohu této politiky při snižování chudoby. Dalším cílem je proto podporovat zaměstnanost, růst, genderovou rovnost, včetně zapojování žen do zemědělství, sociální začleňování a místní rozvoj ve venkovských oblastech, jakož i oběhového biohospodářství a udržitelného obhospodařování lesů.

Komise reagovala i na společenskou poptávku ohledně potravin a zdraví. „Celkový prodej veterinárních antimikrobik ve 25 evropských zemích se mezi lety 2011 a 2018 snížil o více než 35 procent. Dalším cílem je proto zlepšovat reakci zemědělství Evropské unie na společenskou poptávku týkající se potravin a zdraví, včetně vysoce kvalitních, bezpečných a výživných potravin vyprodukovaných udržitelným způsobem, omezit plýtvání potravinami, jakož i zlepšit životní podmínky zvířat a eliminovat antimikrobiální rezistenci.

Poradenství a inovace

Desátý cíl se prolíná všemi předcházejícími. Jde o podporu předávání znalostí a inovací. „Podpora výměny znalostí, odborné přípravy, poradenství a inovací je klíčem k zajištění inteligentního a udržitelného zemědělství, lesnictví a venkovských oblastí,“ míní komise. Cílem je modernizovat zemědělství a venkovské oblasti podporou a sdílením znalostí, inovací a digitalizace a podporou zemědělců v jejich využívání, a to díky lepšímu přístupu k výzkumu, inovacím, výměně znalostí a odborné přípravě. Tento se zaměřuje na to, jak modernizovat zemědělství prostřednictvím intenzivnější spolupráce a sdílení znalostí a lepší odborné přípravy v oblasti zemědělství. Cílem návrhů Komise je podpořit udržitelné a konkurenceschopné zemědělské odvětví, které může významně přispět k Zelené dohodě pro Evropu, zejména pokud jde o strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategii v oblasti biologické rozmanitosti. Nová společná zemědělská politika sehraje klíčovou úlohu při zajištění budoucnosti zemědělství a lesnictví, jakož i při realizaci cílů Zelené dohody pro Evropu.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down