Devizový zákon čeká změna

Ministerstvo financí navrhuje změnu devizového zákona, která umožní prodej zemědělské půdy cizincům. Zákaz prodeje si vyjednala Česká republika při vstupu do EU s tím, že výjimka skončí v květnu 2011. Vyplývá to z materiálů na vládních internetových stránkách. Návrh projedná vláda na svém středečním zasedání. Dosud podle zákona cizinci zemědělskou půdu kupovat nesmějí.

Česká republika si před vstupem do Evropské unie vyjednala na prodej nemovitostí určených k bydlení pětileté a zemědělské půdy sedmileté přechodná období. V případě bydlení se již ovšem ustanovení devizového zákona nevyužívá, protože v tomto případě je podle materiálu smlouva o přistoupení k EU nadřazenou právní normou.
V případě prodeje zemědělských pozemků navrhovalo v připomínkovém řízení ministerstvo zemědělství a Agrární komora ČR prodloužení přechodného období, což bude podle materiálu ještě řešeno s ministerstvem zemědělství.
„Nezbytnost uvedení devizového zákona do souladu s primárním právem EU je dána skutečností, že Evropská komise může zahájit proti České republice řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie, které by mohlo skončit případným odsuzujícím rozsudkem Soudního dvora Evropské unie s možným negativním finančním dopadem do státního rozpočtu,“ uvedlo MF. Úřad uvedl, že v takovém případě by mohla být Česká republika nucena platit až několika tisíc eur denně až do zjednání nápravy.
V případě, že by se do konce přechodného období nepodařilo změnu devizového zákona schválit, nebudou moci kvůli nadřazenosti práva EU katastrální úřady od 1. května 2011 zamítat návrhy na vklad vlastnického práva u zemědělských pozemků v soukromém vlastnictví, které bude kupovat cizinec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *