Divoké prase do oběhu i bez hlavy

Ulovené divoké prase se může uvádět do oběhu bez hlavy. Vychází se tak vstříc lovcům, kteří si chtějí nechat zpracovat kančí hlavu jako loveckou trofej ve schváleném preparátorském závodě. Umožňuje to novela nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 853/2004, která mimo jiné upravuje také podmínky pro dodávání hlavy ulovené volně žijící zvěře vnímavé k trichinelóze do zařízení pro nakládání se zvěřinou. Informoval o tom mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben.

Podle dříve platného znění musela být hlava volně žijící zvěře vnímavé k trichinelóze, dodávané do zařízení pro nakládání se zvěřinou (tedy do výkupu), dodávána vždy, a to bez ohledu na to, zda byl ulovený, například divočák, prohlédnut proškolenou osobou či nikoli. Novela zavádí úlevu z této povinnosti, hlava uloveného divočáka (nebo jiné vnímavé zvěře – masožravce, všežravce) nemusí být dodána spolu s tělem k úřední veterinární prohlídce, pokud je tato hlava dodána a zpracována v zařízení pro zpracování trofejí, msdělil dále mluvčí.
Toto zařízení pro zpracovávání trofejí ovšem musí splňovat podmínky stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1069/2009 a nařízení Evropské komise (EU) č. 142/2001 – tedy musí být schváleno místně příslušnou krajskou veterinární správou. Informace o tom, že hlava byla dodána do preparátorského zařízení, musí být uvedena v prohlášení proškolené osoby (např. uvedení schvalovacího čísla preparátorského zařízení). Tato povinnost se vztahuje na kusy dodávané k uvádění na trh k lidské spotřebě, nikoli pro kusy určené k osobní spotřebě lovce.
Dosud platící předpisy vycházely z toho, že je třeba u zvířat vnímavých na trichinelózu, což je onemocnění přenosné na člověka, dodržet podmínky dosledovatelnosti všech částí uloveného zvířete. Nyní jde o podstatnou úlevu, která vychází jednak z požadavku lovců, kteří touží po trofeji, jednak z toho, že pro možné uvolnění masa do veřejného stravování se využívá dokonalejší trávicí metoda, tedy se nevyužije odběrných míst z hlavy (jazyka a lícních svalů), uvedl Duben.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *