Dodatečné garance pro veterinární zboží

Podmínky obchodu s s veterinárním zbožím v rámci Evropské unie jsou pro všechny členské země stejné a o plnění těchto podmínek se přesvědčují veterinární kontrolní orgány jednotlivých zemí. Přesto lze za určitých okolností požadovat dodatečné garance, a to i v případě, když daná členská země má uznaný statut země prosté některých nákaz hospodářských zvířat nebo když uplatňuje ozdravný program proti některé z nákaz, sdělil mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben.

Česká republika na základě těchto statusů může podle Dubna požadovat, že na naše území lze dovážet živá, například plemenná zvířata, jen ze zemí, kde se provádí ozdravný program proti IBR (infekční bovinní rhinotracheitidě) nebo ze zemí, které jsou prosté tuberkulózy skotu, kde není klasický mor prasat, popřípadě pokud jde o zvířata vakcinovaná proti katarální horečce ovcí (bluetongue) nebo o zvířata, která jsou na tuto nákazu vyšetřená. To je i výhodné pro naše exportéry z hlediska našeho případného vývozu.
Jisté problémy mohou vzniknout a vznikají při obchodování s exotickými zvířaty, kdy jsou dány evropskou legislativou podmínky, a přesto některé členské země požadují splnění nadstandardních podmínek, upozornil Duben. Těmito záležitostmi se chystají zabývat odborné orgány Evropské unie v nejbližší době, informoval. Dodal, že s takovouto situací jsme se setkali v uplynulých dnech, kdy dánská strana požadovala po jednom našem obchodníkovi splnění požadavků, které navíc nebyly ČR ani předem sděleny. To je vyloženě proti duchu podmínek intrakomunitárního obchodu. Proto Státní veterinární správa ČR požádala dánskou veterinární autoritu o vysvětlení. Vzhledem k tomu, že se takovéto případy v rámci EU vyskytují, budou se jimi veterinární orgány EU na nejbližších zasedáních zabývat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *