Dohoda by měla být jistá, názory se různí

K dohodě týkající se reformy společné zemědělské politiky musí dojít před summitem v Soluni, který je plánován na na 20. a 21. června. Členské země se přitom liší v názoru na řadu důležitých bodů reformy.

Jejím základem je návrh Evropské komise oddělit závislost zemědělských subvencí na objemu zemědělské výroby, která vede rolníky k nadprodukci. Farmáři by tak nedostávali platby podle toho, kolik vyrobí určité komodity, ale podle jiných měřítek. Například ekologických standardů.
Komisař pro zemědělství Franz Fischler tak chce zabránit
nadvýrobě některých komodit v EU, vzniklé na základě společné zemědělská politiky.
Právě na zrušení vztahu objem výroby a dotace ale panují mezi členskými zeměmi rozdílné názory. Některé země prosazují jen částečné zrušení závislosti plateb na produkci, některé zase nechtějí, aby postihlo všechny produkty.
Francie, největší odpůrce zemědělské reformy, je podle
informovaných zdrojů ochotna přistoupit na zrušení této vazby u 60 procent výroby obilnin a 40 procent výroby hovězího masa. Právě subvence na tyto dvě komodity polykají každoročně největší část zemědělského rozpočtu Evropské unie.
Paříži spolu s Berlínem oponují úplnému zrušení vztahu subvencí a objemu výroby, což vyvolávalo obavy ze zablokování postupu reformy.
Další důležitý bod je postupné snižování přímých zemědělských plateb, podle návrhu komise až o 19 procent do roku 2012. Komise potvrdila, že na snížení plateb nehodlá rezignovat. Tvrdí, že bez něj dosáhnou výdaje na zemědělství po rozšíření do neúnosné výše, a nebude možné dodržet rozpočtové limity, na kterých se státy Evropské unie dohodly loni na podzim v Bruselu na summitu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *