Doklady a podmínky při cestování zvířat

Již od roku 2004 platí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, podle kterého od 1. října 2004 může cestovat pes (ale i kočka a fretka) pouze s pasem. Základní podmínkou je identifikace zvířete. Existují dva možné způsoby, a to tetování a označení zvířete mikročipem. Tetování provádí poradce chovu nebo soukromý veterinární lékař. Tetování musí být čitelné. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař a může použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Zvířata, která nejsou zapsána v plemenných knihách, musejí být označena mikročipem. Od poloviny roku 2011 bude možné používat jen označení mikročipem. Informoval o tom mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben.

V zájmovém chovu je jednotným dokladem pas zvířete, který je platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem, přiděleným Státní veterinární správou ČR. Pas vydává schválený soukromý veterinární lékař, upozornil Duben.
Další podmínkou je očkování proti vzteklině – zvířata musejí být očkována od tří měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky. Nyní je možné použít i vakcínu s delší účinností než je jeden rok, musí to však být v pase uvedeno (použitá vakcína a doba, kdy je zvíře v imunitě).
Pokud některá země požaduje výsledky sérologického vyšetření na vzteklinu, tedy určení hladiny protilátek, tak k tomuto vyšetření odebere schválený veterinární lékař vzorek krve a odešle jej (po domluvě s lékařem může zajistit odeslání i chovatel) k vyšetření do schválené laboratoře, u nás je to ve Státním veterinárním ústavu v Praze. Minimální hodnota hladiny ochranných protilátek musí být 0,5m.j./ml. Do Velké Británie, Irska a na Maltu je potřeba toto vyšetření mít šest měsíců předem (měsíc po očkování a šest měsíců před vstupem na území jmenovaných států). Švédsko požaduje vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině provedené minimálně 120 dní a maximálně 365 dní po očkování proti vzteklině.
Jak Duben upozornil, dalším požadavkem některých zemí může být ošetření proti echinokokóze či ošetření proti klíšťatům. Členské státy totiž mohou stanovit další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území, například ošetření proti vnějším či vnitřním parazitům. Ošetření musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pasu musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce. Velká Británie, Irsko a Malta požadují, aby byli pes, kočka nebo fretka 24 až 48 hodin před vstupem ošetřeni prostředkem proti echinokokóze a proti klíšťatům. Švédsko požaduje ošetření proti echinokóze maximálně 10 dní před vstupem, Finsko maximálně 30 dní před vstupem. Vše aplikuje na požádání soukromý veterinární lékař.
O případných dalších požadavcích některých členských zemí a o podmínkách cestování do nečlenských zemí a o podmínkách pro zpětný návrat z nich se lze více dozvědět webových stránkách Státní veterinární správy ČR, popřípadě se informovat na zastupitelském úřadě dotyčné země. Některé země totiž mohly omezit vstup mláďat mladších tří měsíců neočkovaných proti vzteklině. Jsou to například Velká Británie, Irsko, Malta, Švédsko, Francie, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Polsko či Španělsko, doplnik, Duben.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *