13.07.2012 | 07:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Doporučené odrůdy ozimé pšenice

Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice rozhodovala na základě výsledků pokusů z let 2008 až 2011 a stavu porostů po zimě 2011/2012 o doporučení u 27 zkoušených odrůd. Doporučení odrůdy znamená pro pěstitele jasnou pobídku, aby při výběru tuto odrůdu upřednostňovali, protože prokázala na základě minimálně čtyřletého období dostatečnou úroveň výnosu v kombinaci s jakostí a nebyly u ní zjištěny zásadní nedostatky u agronomických vlastností (odolnost proti poléhání, citlivost na choroby, mrazuvzdornost).

Obdobně jako v předchozích ročnících byly odrůdy děleny do základního a raného sortimentu. V rámci základního sortimentu bylo hodnoceno 21 odrůd.
Komise doporučila pro pěstování devět odrůd, jednu předběžně doporučila (nově zařazená odrůda, tříleté výsledky) a jedenáct odrůd zařadila mezi ostatní (nesplnily některé z kritérií pro doporučení).
V raném sortimentu bylo hodnoceno šest odrůd, čtyři komise doporučila, dvě zařadila mezi ostatní.

Popisy odrůd
 
AKTEUR CPG
Doporučená
Pozdní odrůda elitní (E) jakosti. Rostliny má středně vysoké, středně odnožující, zrno středně velké.
Pěstitelská rizika: Náchylnost k napadení plísní sněžnou, menší odolnost proti napadení padlím travním.
Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, Německo
Zástupce v ČR: OSEVA PRO s. r. o.
Registrace: 2004

ALADIN CPG
Doporučená
Pozdní odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně vysoké, středně odnožující, zrno středně velké až velké.
Přednosti: Střední odolnost proti napadení fuzariózami klasů.
Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti poléhání.
Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, Německo
Zástupce v ČR: OSEVA PRO s. r. o.
Registrace: 2010

ALTIGO CPG
Ostatní
Poloraná osinatá odrůda chlebové (B) jakosti. Rostliny má nízké, velmi dobře odnožující, zrno velké.
Přednosti: Odolnost proti poléhání.
Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti napadení padlím travním, náchylnost k napadení fuzariózami klasů a vymrzání, nízká úroveň čísla poklesu a objemové hmotnosti.
Udržovatel: Nickerson International Research SNC, Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o.
Registrace: 2011

BALETKA CPG
Doporučená
Poloraná odrůda chlebové (B) jakosti. Rostliny má nízké, velmi dobře odnožující, zrno středně velké až malé.
Přednosti: Střední odolnost proti napadení fuzariózami klasů, střední odolnost proti vymrzání a vysoká objemová hmotnost.
Pěstitelská rizika: Menší odolnost až náchylnost k napadení plísní sněžnou, menší odolnost proti napadení padlím travním na listu.
Udržovatel: RAGT Czech s. r. o.
Registrace: 2008

BEDUIN CPA
Ostatní
Středně raná odrůda chlebové (B) jakosti. Rostliny má středně vysoké, méně odnožující, zrno středně velké.
Přednosti: Odolnost proti poléhání.
Pěstitelská rizika: Náchylnost k napadení fuzariózami klasů a vymrzání, nízká úroveň čísla poklesu a objemové hmotnosti.
Udržovatel: Nickerson International Research SNC, Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o.
Registrace: 2011

BISCAY CPG
Ostatní
Pozdní odrůda nevhodná pro pekařské použití (C). Rostliny má nízké, velmi dobře odnožující, zrno středně velké. Dobře reaguje na zvýšenou intenzitu pěstování.
Přednosti: Střední odolnost proti napadení plísní sněžnou.
Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti vymrzání a náchylnost k napadení fuzariózami klasů.
Udržovatel: Dr. J. Ackermann & Co. Saatzucht, Německo
Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s. r. o.
Registrace: 2005

BOHEMIA CPG
Doporučená
Poloraná odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má vysoké až velmi vysoké, méně odnožující, zrno velké.
Přednosti: Střední odolnost proti vymrzání a vyšší obsah bílkovin.
Pěstitelská rizika: Náchylnost k napadení plísní sněžnou.
Udržovatel: SELGEN, a. s., ŠS Úhřetice
Registrace: 2007

BRENTANO CPG
Doporučená
Polopozdní odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně vysoké, velmi dobře odnožující, zrno středně velké až malé.
(Pokračování na str. 14)
(Pokračování ze str. 13)
Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti napadení padlím travním na listu.
Udržovatel: Saatzucht Breun GmbH & Co. KG, Německo
Zástupce v ČR: BOR, s. r. o.
Registrace: 2010

BRILLIANT CPG
Doporučená
Polopozdní až pozdní odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má nízké, středně odnožující, zrno malé.
Přednosti: Střední odolnost proti napadení plísní sněžnou a vymrzání.
Pěstitelská rizika: Menší stabilita čísla poklesu.
Udržovatel: Lantmännen SW Seed Hadmersleben GmbH, Německo
Zástupce v ČR: OSEVA UNI, a. s.
Registrace: 2009

CARROLL CPA
Ostatní
Pečivárenská (CK) středně raná odrůda s měkkou strukturou endospermu. Rostliny má středně vysoké, velmi dobře odnožující, zrno malé.
Přednosti: Odolnost proti napadení padlím travním na listu a rzí pšeničnou.
Pěstitelská rizika: Náchylnost k napadení fuzariózami klasů a vymrzání.
Udržovatel: B. V. Landbouwbureau Wiersum, Nizozemsko
Zástupce v ČR: B O R, s. r. o.
Registrace: 2011

CUBUS CPG
Doporučená
Polopozdní odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má nízké, středně odnožující, zrno středně velké.
Přednosti: Střední odolnost proti napadení plísní sněžnou a vymrzání.
Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti napadení rzí pšeničnou, náchylnost k napadení fuzariózami klasů, menší stabilita čísla poklesu.
Udržovatel: KWS LOCHOW GmbH, Německo
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a. s.
Registrace: 2004

DROMOS PO
Ostatní
Polopozdní odrůda nevhodná pro pekařské využití (C). Rostliny jsou středně vysoké, středně odnožující, zrno středně velké až malé. Dobře reaguje na zvýšenou intenzitu pěstování.
Přednosti: Střední odolnost proti napadení plísní sněžnou a vymrzání.
Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti napadení rzí pšeničnou.
Udržovatel: FR. STRUBE ­Saatzucht GmbH & Co. KG, Německo
Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s. r. o.
Registrace: 2006

ELLY PO
Doporučená
Poloraná odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně vysoké, velmi dobře odnožující, zrno středně velké.
Přednosti: Vysoká objemová hmotnost.
Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti poléhání, napadení padlím travním na listu a rzí pšeničnou.
Udržovatel: SELGEN, a. s., ŠS Stupice
Registrace: 2010

ETELA CPG
Ostatní
Polopozdní až pozdní odrůda s měkkou strukturou endospermu nevhodná pro pekařské vy­užití (C). Rostliny má středně vysoké, středně až méně odnožující, zrno velké.
Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti poléhání.
Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o.
Registrace: 2006

FERIA CPG
Ostatní
Poloraná odrůda chlebové (B) jakosti. Rostliny má nízké, velmi dobře odnožující, zrno středně velké.
Pěstitelská rizika: Náchylnost k vymrzání, menší odolnost k napadení padlím travním na ­listu.
Udržovatel: SARL Adrien Momont et Fils, Francie
Zástupce v ČR: SAATBAU LINZ Česká republika s. r. o.
Registrace: 2011

FERMI P
Ostatní
Polopozdní odrůda nevhodná pro pekařské využití (C). Rostliny má nízké, středně odnožující, zrno středně velké.
Přednosti: Odolnost proti poléhání a napadení rzí pšeničnou, střední odolnost až odolnost proti napadení padlím travním na listu.
Pěstitelská rizika: Náchylnost k vymrzání a napadení fuzariózami klasů.
Udržovatel: SAS Florimond Desprez Veuve et Fils, Francie
Zástupce v ČR: SELGEN, a. s.
Registrace: 2011

HENRIK CPG
Doporučená
Pozdní odrůda chlebové (B) jakosti. Rostliny má středně vysoké, velmi dobře odnožující, zrno středně velké. Dobře reaguje na zvýšenou intenzitu pěstování.
Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti napadení poléhání, nízká objemová hmotnost.
Udržovatel: Nickerson International Research SNC, Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Registrace: 2010

CHEVALIER CPG
Předběžně doporučená
Polopozdní odrůda elitní (E) jakosti. Rostliny má středně vysoké, velmi dobře odnožující, zrno malé.
Přednosti: Vysoké a stabilní číslo poklesu a objemová hmotnost, střední odolnost až odolnost proti poléhání.
Pěstitelská rizika: Výrazná ­nemá.
Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, Německo
Zástupce v ČR: OSEVA PRO s. r. o.
Registrace: 2011

IRIDIUM CPG
Ostatní
Středně raná odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má nízké, středně odnožující, zrno středně velké až malé.
Pěstitelská rizika: Náchylnost k napadení plísní sněžnou a vymrzání, náchylnost k napadení fuzariózami klasů, menší odolnost proti napadení rzí pšeničnou.
Udržovatel: SARL Adrien Momont et Fils, Francie
Zástupce v ČR: Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o.
Registrace: 2009

JINDRA CPG
Ostatní
Poloraná osinatá odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně vysoké, středně odnožující, zrno středně velké.
Přednosti: Vysoká úroveň čísla poklesu a vysoká obj. hmotnost.
Pěstitelská rizika: Náchylnost k vymrzání, menší odolnost proti napadení rzí pšeničnou.
Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o.
Registrace: 2010

MANAGER CPG
Ostatní
Polopozdní až pozdní odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně vysoké, velmi dobře odnožující, zrno je středně velké až malé.
Přednosti: Odolnost proti poléhání a střední odolnost proti napadení chorobami pat stébel.
Pěstitelská rizika: Náchylnost k vymrzání a napadení fuzariózami klasů, menší stabilita čísla poklesu.
Udržovatel: Schweiger-Weizen GbR, Německo
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a. s.
Registrace: 2007

MATYLDA PO
Doporučená
Poloraná odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně vysoké, velmi dobře odnožující, zrno středně velké.
Přednosti: Vysoká objemová hmotnost.
Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti poléhání.
Udržovatel: SELGEN, a. s.
Registrace: 2011

MULAN CPG
Doporučená
Polopozdní odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně vysoké, velmi dobře odnožující, zrno středně velké.
Přednosti: Střední odolnost proti napadení plísní sněžnou a vymrzání.
Pěstitelská rizika: Nízká úroveň čísla poklesu a objemové hmotnosti.
Udržovatel: NORDSAAT Saat­zucht GmbH, Německo
Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s. r. o.
Registrace: 2007

ORLANDO PO
Ostatní
Pozdní odrůda chlebové (B) jakosti. Rostliny má středně vysoké, středně odnožující, zrno středně velké.
Pěstitelská rizika: Náchylnost k vymrzání a nízká úroveň čísla poklesu.
Udržovatel: Sejet Planteforaedling I/S, Dánsko
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o.
Registrace: 2008

RW NADAL CPG
Ostatní
Polopozdní až pozdní odrůda chlebové (B) jakosti. Rostliny má středně vysoké, středně odnožující, zrno středně velké.
Přednosti: Vysoký obsah dusíkatých látek.
Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti poléhání a nízká úroveň čísla poklesu.
Udržovatel: RAGT Czech s. r. o.
Registrace: 2010

SELADON PO
Doporučená
Středně raná odrůda chlebové (B) jakosti. Rostliny má středně vysoké, středně odnožující, zrno velké.
Přednosti: Střední odolnost proti vymrzání.
Pěstitelská rizika: Náchylnost k napadení plísní sněžnou, menší odolnost proti poléhání.
Udržovatel: SELGEN, a. s., ŠS Stupice
Registrace: 2009

SULTAN PO
Doporučená
Polopozdní odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně vysoké, středně odnožující, zrno středně velké.
Přednosti: Vysoký obsah dusíkatých látek.
Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti poléhání.
Udržovatel: SELGEN, a. s., ŠS Stupice
Registrace: 2008

 

Klíčové informace

– Vysoký podíl odrůd zařazených mezi ostatní svědčí o razantnějším přístupu k doporučování v porovnání s předchozími ročníky.
– Komise pro SDO, v reakci na letošní zimu, zpřísnila požadavky na minimální úroveň odolnosti odrůd pšenice ozimé proti vymrzání.
– Uvedení předností a pěstitelských rizik v následujících popisech odrůd umožňuje pěstitelům přizpůsobit agrotechniku konkrétním požadavkům odrůdy a mimo jiné zlepšit ekonomiku pěstování
.

Ing. Vladimíra Horáková
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down