28.08.2002 | 01:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Doporučení Státní rostlinolékařské správy k řešení fytosanitární problematiky v oblastech zasažených povodněmi

Na základě posouzení situace v terénu a zhodnocení zkušeností ze záplav v roce 1997 na Moravě je nutno kvalifikovaně a rychle odborně reagovat na situaci nastalou po povodních.

Okruh obecných problémů :

1. Všechny záplavami částečně zasažené rostlinné produkty, jejichž stav dává předpoklad dalšího využití, musí být posouzeny příslušnými odbornými institucemi. O konkrétním využití produktů ke krmným účelům rozhoduje SVS a ÚKZÚZ – odbor krmiv. O využití těchto produktů k potravinářským účelům nelze uvažovat.
2. Okrasné rostliny zasažené záplavami pravděpodobně odumřou důsledkem poškození povrchových pletiv rezidui toxických chemikálií, ropných látek i pevnými částicemi nedefinovatelného původu.
3. Okrasné a ovocné stromy, mohou být poškozeny obdobným způsobem. Doporučit opláchnutí proudem vody a ošetření měďnatými fungicidy.
4. Ovocné okrasné a lesní dřeviny ve školkách mohou být zasaženy obdobně a proto vyžadují ošetření stejným způsobem.
5. Ovocné a okrasné stromy nacházející se v blízkosti zaplaveného území je vhodné preventivně ošetřit fungicidy vzhledem ke zvýšenému riziku výskytu houbových chorob.

Okruh specifických rostlinolékařských problémů :

Postupující zátopová vlna v řadě případů způsobila nekontrolovatelné šíření původců chorob, semen plevelů, organických částí rostlin a dřevin i reziduí nejrůznějších, často obtížně definovatelných látek, a to i na velké vzdálenosti. Proto je nutné počítat s možností výskytu škodlivých organismů, včetně karanténních, mimo dosavadních hranic jejich rozšíření. Zemědělci, drobní pěstitelé, podnikatelé i občané budou nuceni řešit celou řadu problémů , ke kterým si budou od zástupců SRS vyžadovat posudky a pomoc. Každý případ je nutno posuzovat individuálně a postup řešení volit podle závažnosti problému, v zájmu objektivity však dodržovat jednotné zásady:
1. Porosty na malých plochách či malá množství produktů , zejména při absenci znalosti místní situace, doporučit k likvidaci.
2. Větší plochy porostů či větší množství produktů, zejména při komisionelním posuzování škod pod vedením Zemědělských agentur, hodnotit následovně :
a. Při poškození plodin do 25 % plochy
i. u zeleniny lze rostliny či produkty nezasažené vodou a nekontaminované škodlivými organismy (hniloby, plísně a.j.)využít ke konzumu pouze po posouzení inspektorem ČZPI
ii. pícnin a ostatních plodin navrhovat využití ke krmným účelům. Doporučit zkrmování a sklizeň pro krmné účely pouze po souhlasu SVS a ÚKZÚZ , odboru krmiv. U obilovin rovněž uvažovat o krmení za stejných podmínek
b. Při poškození 25 – 90 % plochy porostu bude jeho využití problematické. U obilovin zvažovat určení ke krmným účelům.po odsouhlasení SVS a ÚKZÚZ, odbor krmiv. U zelenin včetně kořenových, okopanin a pícnin pravděpodobně nebude možné ani zkrmení, výjimečně bude toto možné po odsouhlasení SVS a ÚKZÚZ, odbor krmiv na části zasažených porostů.
c. Při zasažení nad 90 % ploch bude porost určen k likvidaci.

Preventivní agrotechnická opatření pro minimalizaci následných fytosanitárních rizik :

1. Neuspěchat vstup kultivační mechanizace na pozemky, kde již opadla voda.
2. Přihnojit dusíkem v ledkové formě plochy s větším množstvím zbytků zničených rostlin s cílem urychlit mikrobiální rozklad hmoty.
3. Kypření provádět jen mělce a nevytvářet orbou nezpracovatelnou strukturu.
4. Na déle nepřístupných pozemcích upustit od setí ozimů, plochy oset plodinami na zelené hnojení a v příštím roce zasít jařiny.

Uvedené doporučení je zpracováno v obecné rovině a nemusí postihnout všechny situace, se kterými se setkáte v terénu. Specifické případy doporučujeme konzultovat s k tomu příslušnými útvary SRS.

Vladimír Kupec v.r.
ředitel

Pro pracovníky Zemědělských agentur kontaktní uvádíme adresy :

Ing. Vladimír Kupec, ředitel tel. 02/21812686 fax. 02/21812804
Ing. Frant. Barták, náměstek řed. tel. 02/21812867 fax. 02/21812804

Odbor ochrany rostlin
Ing. Jiří Madar, CSc tel. 02/21812872 fax. 02/21812804
Odbor diagnostiky
Ing. Světla Kozelská, CSc tel. 068/5207293 fax. 068/5227790
Odbor karantény
Ing. Michal Hnízdil tel. 02/33022240 fax. 02/33022226
Odbor přípravků na ochranu rostlin
Ing. Štěpán Kužma tel. 05/45137039 fax. 05/45211078

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down