Dotace do zemědělství přes miliardu korun

Celkem jedna miliarda a sto milionů korun bude v příštím roce proudit do českého zemědělství v rámci dotačních programů. V průběhu středečního jednání to potvrdila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, která schválila státní rozpočet na rok 2009 a s ním související návrh o rozdělení finančních prostředků do dotačních programů. Informoval o tom mluvčí ministerstva zemědělství Petr Vorlíček.

Dotační programy pro rok 2009 slouží k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. Návrh finančních prostředků určených na dotační programy pro rok 2009 vychází z celkového finančního limitu ve výši 1100 milionů korun.
Dotační programy zemědělství pro rok 2009 obsahují podle Vorlíčka programy, u nichž se klade důraz na prvky agroenvironmentálního charakteru, například na biologickou a fyzikální ochranu jako náhradu chemické ochrany rostlin, na podporu vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách, na podporu restrukturalizace ovocných sadů. Další programy jsou určeny na podporu ozdravování polních a speciálních plodin, programy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat a na programy podporující včelařství a udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat.
„Jsem rád, že zemědělský výbor sněmovny na konci minulého týdne podpořil návrh finančních prostředků určených na dotační programy v podobě, kterou navrhovalo ministerstvo. I to je důvod, proč se podařilo návrh v dolní komoře prosadit,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.
Zvyšování plemenné hodnoty hospodářských zvířat s ohledem na eliminaci šíření karanténních virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem či sadbou a v souvislosti s možnými dopady na aktuální nákazovou situaci ČR je podle ministra důležité a v roce 2009 jde především o realizace programů:
• Program podporující udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat. Program zabezpečuje udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat a umožňuje zvyšování plemenné hodnoty hospodářských zvířat.
• Program podporující ozdravování polních a speciálních plodin. Podporuje prevenci šíření karanténních virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem či sadbou. Podpora umožňuje zvýšení kvality šlechtitelské práce, následně pak zvýšení kvality genetického materiálu s vysokým výnosovým potenciálem s odolností proti klimatickým faktorům a chorobám jako jednoho ze základních pilířů rostlinné výroby.
• Program Nákazový fond umožňuje podporu na nezbytnou laboratorní diagnostiku a podporu vybraných činností souvisejících s plněním Národního ozdravovacího programu od infekční rinotracheitidy skotu. Podpora systému ozdravování chovů od nebezpečných nákaz hospodářských zvířat slouží jako základ pro eliminaci nemocných zvířat a prevenci rozšíření nákaz.
• Dotační programy Biologická ochrana rostlin a Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí (šlechtění), musely být z důvodu pochyb ohledně jejich slučitelnosti výrazným způsobem transformovány a notifikační proces těchto dvou podpor nebyl dosud ukončen. Existuje reálný předpoklad dokončení notifikace uvedených podpor do konce prvého čtvrtletí 2009.

Přehled dotačních programů a finančních prostředků určených na dotace pro rok 2009:

Přehled dotačních programů a finančních prostředků určených na dotace pro rok 2009:
Kód
prog.
Název programu
 
 Návrh na rok 2009
dotace do hospodářského výsledku
(tis. Kč)
(neinvestiční)
dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku
(tis. Kč)
 
1.D.
Podpora včelařství
70 000
 
1. I.
Podpora vybudování kapkové závlahy
 
20 000
1.R.
Podpora restrukturalizace ovocných sadů
 
60 000
2.A.
Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat
180 000
 
3.
Podpora ozdravování polních a speciál. plodin
150 000
 
5.
Podpora NH Kladruby, ZH Písek a Tlumačov
65 000
 
6.
Genetické zdroje
65 000
 
8.
Nákazový fond
122 000
 
9.
Poradenství a vzdělávání
73 000
 
 
10.D.
Podpora evropské integrace nevládních organizací
15 000
 
10.E.
Podpora České technologické platformy pro potraviny
10 000
 
13.
Podpora zpracování zemědělských produktů
 
230 000
15.
Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků
40 000
 
 
C e l k e m
790 000
310 000
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *