Dotace na genetické zdroje

Asi šedesát milionů korun dotací dostanou letos instituce a soukromníci, kteří pečují o genetické zdroje rostlin, mikroorganismů a hospodářských a užitkových zvířat. Peníze jim poskytne ministerstvo zemědělství v rámci svého Národního programu ochrany genetických zdrojů pro výživu a zemědělství. Informovala o tom tisková mluvčí Tereza M. Dvořáčková.

Dotace mohou čerpat pouze univerzity, Akademie věd ČR, soukromé a veřejné výzkumné instituce, podnikatelé i soukromníci, kteří jsou účastníky Národního programu ochrany genetických zdrojů pro výživu a zemědělství. Jejich úkolem je zachovávat genetické zdroje a poskytovat o nich veškeré informace do mezinárodních a národních databází. Genetické zdroje poskytují základ pro další rozvoj plodin a zvířat, například při jejich šlechtění nebo zlepšování hospodářských vlastností a pro cílené šlechtění na speciální požadavky, třeba na vypěstování odrůd odolných proti suchu a chorobám.  „Genetické zdroje jsou národním pokladem každého státu. Zajišťují budoucnost a další rozvoj zemědělství. Proto letos na zachování a rozvoj genetické rozmanitosti rostlin, zvířat i mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství ministerstvo poskytne šedesát milionů korun,“ řekl ministr zemědělství Ivan Fuksa. Jenom z rostlinných genobank a kolekcí předávají jejich koordinátoři ročně zhruba 5000 položek pro další využití, a to jak našim, tak zahraničním zájemcům pro účely šlechtění, výzkumu a vzdělávání. „Česká republika se úspěšně zapojila do mezinárodní spolupráce. Má v práci s genetickými zdroji dlouhou tradici, v národních kolekcích plodin je uloženo přes padesát tisíc položek. Až pět tisíc vzorků z nich si každý rok vyžádají uživatelé,“ uvedl koordinátor podprogramu genetických zdrojů rostlin Ladislav Dotlačil z Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Například odrůdu pšenice dvojzrnky Rudico a pšenice špaldy Rubiota nebo odrůdu pšenice Vlasta s geny rezistence vůči chorobám vyšlechtili odborníci za pomoci zdrojů z genobank. Pšenici dvojzrnku a špaldu hojně pěstovali ve středověku, později je z polí vytlačily jiné druhy obilí. Jejich vzorky ale uchovávali v genobankách. Právě ty pak posloužily k vyšlechtění vylepšených odrůd. Dvojzrnku a špaldu pak začali znovu vysívat na pole, protože mají specifickou kvalitu a jsou základem pro velmi chutné pečivo. Genetické zdroje také posloužily při ekologickém projektu revitalizace a znovuzakládání květnatých luk. V genobankách totiž uchovávají i semena různých lučních květin a trav. Hodnota genetických zdrojů roste s rozvojem biotechnologií a šlechtění nových odrůd plodin a plemen. Jejich ochrana je pro vyspělé státy důležitou prioritou. Česká republika se podílí na mezinárodních programech v rámci Evropské unie a světové organizace pro výživu FAO. Současně tím plní některé úkoly vyplývající z mezinárodních závazků Úmluvy o biologické rozmanitosti. V celoevropském kontextu má Česká republika na poli péče o genetické zdroje velmi dobrý kredit.
Nejenom zemědělství, ale i další resorty využívají genetické zdroje. Jejich ochrana znamená shromažďování, dlouhodobé uchovávání, dokumentaci, charakterizaci, konzervaci a využívání podle přesně daných pravidel a v souladu s mezinárodními závazky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *