09.11.2001 | 08:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dotace téměř o čtvrtinu nižší

Na podpůrné programy v zemědělství by mělo být v příštím roce vyčleněno podle údajů ministerstva zemědělství celkem 9,601 miliardy korun, což je ve srovnání s rokem letošním, kdy se na tyto účely počítalo s částkou 12,64 miliardy korun, o 24 procent méně. Toto snížení je důsledkem jednak nižší rozpočtové kapitoly resortu a jednak změny struktury podpor pro příští rok.

Z celkové částky určené na podpůrné programy připadá podle návrhu MZe na přímé podpory v zemědělství 2,271 miliardy korun, z toho neinvestiční dotace mají činit 1,766 miliardy korun a kapitálové výdaje 505 milionu korun. Na nepřímé podpory poskytované prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) půjde napřesrok 1,5 miliardy korun. Dotace poskytované na základě nařízení vlády na mimoprodukční funkce zemědělství mají dosahovat výše 2,9 miliardy korun a prostředky pro Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) se mají pohybovat kolem 2,93 miliardy korun.
Oproti 15 podpůrným programům a podprogramům přímých podpor pro letošní rok, jich příští rok bude 16, přičemž některé podpory buď úplně zmizí, nebo budou financovány jinak. Zcela přestane být podporován chov dojných krav, na který bylo letos určeno 150 milionů korun. Sníží se také podpora nepotravinářského využívání zemědělské půdy z letošních 500 na 35 milionů korun v roce 2002, a to proto, že bionafta vyráběná z řepky olejné bude dotována z prostředků SZIF. Naopak nově se mezi přímé podpory zařadí program na podporu odbytu skotu s částkou 236 milionů korun a program na podporu zvyšování konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu, na který je půjde 150 milionů korun. První z nových programů je reakcí na propad spotřeby hovězího masa na tuzemském trhu v důsledky tzv. nemoci šílených krav a ten druhý by měl pomoci vylepšit technologie tuzemských potravinářských podniků tak, aby vyhovovaly normám Evropské unie
Z pohledu jednotlivý programů byly výrazně zvýšeny prostředky určené na nákazový fond a dotace zemědělského pojištění proti letošnímu roku dvojnásobně na 100 milionů korun. Novinkou bude, že v případě nevyčerpání nákazového fondu budou prostředky poskytnuty na dotace pojištění nejen živočišné produkce ale i produkce rostlinné. Zvýšení finančních prostředků nastane také u programu podporujícího chov krav bez tržní produkce mléka, chov ovcí a koz, a to z letošních 480 na 550 milionů korun. Proti letošku z tohoto programu vypadla podpora chovu koní. Z 35 na 50 milionů korun, vzroste podpora státních hřebčínů, naopak podpora zlepšování zdravotního stavu ozimé pšenice a kvality řepky klesne proti letošku o třetinu na 190 milionů korun.
V podstatě ve stejné výši jako letos budou i napřesrok financovány ostatní programy, tedy obnova vinic, chmelnic a ovocných sadů (230 mil. Kč), podpora budování kapénkových závlah (25 mil. Kč), podpora vzniku a činnosti odbytových organizací prvovýrobců (80 mil. Kč), podpora poradenství a vzdělávání (55 mil. Kč), podpora mladých začínajících zemědělců (100 mil. Kč), podpora genetických zdrojů (55 mil. Kč), podpora ozdravování polních a speciálních plodin (50 mil. Kč), udržování genetického potenciálu osiv a sadby (170 mil. Kč) a udržování genetického potenciálu hospodářských zvířat (195 mil. Kč).
Uvedené finanční částky u jednotlivých programů, vycházejí z návrhu MZe, konečné slovo však budou mít až poslanci, členové zemědělského výboru sněmovny, kteří jednotlivé položky projednají a s případnými změnami schválí. Kdy se však dostane otázka podpůrných programů na jednání zemědělského výboru, není podle informací tiskového oddělení ministerstva zatím stanoveno.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down