Dovezený med obsahuje spóry včelího moru

Jedním z hlavních a možná jediným zdrojem nákazy moru včelího plodu u nás je dovozový med. Jak jinak si vysvětlit výsledky vyšetření více než dvaceti vzorků dovezeného medu, které byly všechny pozitivní na původce moru včelího plodu – Paenibacillus larvae larvae. Všechen dovážený med se proto od 1.1. 2002 kontroluje.

Tato nákaza patří podle veterinárního zákona mezi nákazy, které podléhají povinnému hlášení a zákon také určuje přísná zdolávací opatření. Naši včelaři jsou také dobře organizovaní a tradičně zodpovědní, proto je na místě hledat jiný možný zdroj nákazy, když domácí je prakticky „pod kontrolou“. Přes všechna naše opatření se ale stále mor včelího plodu u nás objevuje.
Veškerý zahraniční med na našem trhu je vybaven certifikací nezávadnosti, kterou vystavují veterinární autority země původu, v tomto případě speciálně potvrzují, že neobsahuje spóry původce moru včelího plodu. Přesto se Výzkumný ústav včelařský v Dole u Libčic spolu s orgány našeho veterinárního dozoru rozhodli tyto certifikáty medu prověřit. Ve všech prověřených vzorcích byl v laboratořích státního veterinárního ústavu zjištěn bacilus způsobující mor včel.
Proto s platností od prvního ledna vydal Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, příkaz bakteriologicky vyšetřovat veškerý dovážený med, i když je doprovázen veterinárním osvědčením země původu, že zásilka byla prověřena právě na přítomnost Paenibacillus larvae larvae s negativním výsledkem.
Do naší republiky se dováží med hlavně ze Slovenska, ale i z Německa jako reexport z Jižní Ameriky (Brazílie, Argentiny, Uruguaye) a méně i z jiných zemí. „Bacil moru včel“ v medu člověku sice neuškodí, ale mohou se nakazit včely, které požijí zbytky kontaminovaného medu z vyhozených obalů, v němž přežívají spóry původce nákazy.
Od 1. 1. 2002 tak v rámci metodiky kontroly zvířat budou před uvolněním medu z dovozu do tržní sítě inspektoři veterinárních správ odebírat z každé zásilky 5 vzorků po 100 gramech, které vyšetří příslušné Státní veterinární ústavy. V případě pozitivního zjištění se musí celá dodávka vrátit do země původu pro nedodržení dovozních podmínek. S ústředním ředitelem Slovenské Státní veterinární správy tuto záležitost Josef Holejšovský osobně projednal a na naše opatření ho upozornil.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: svs.aquasoft.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *