Drobil chce stíhat jen znečišťovatele

Nový ministr životního prostředí Pavel Drobil chce snížit nadbytečnou administrativu pro podniky. Při představování svých priorit uvedl, že za neefektivní považuje především regulaci malých a středních podniků, které hrají z pohledu znečišťování životního prostředí pouze zanedbatelnou roli. Ministerstvo životního prostředí proto v chystaných novelách zákona o ovzduší a zákona o odpadech připraví zjednodušení systému a snížení počtu subjektů podléhajících regulaci.

„Chceme zmapovat, jakým způsobem normy související s ochranou životního prostředí zasahují do života živnostníků a malých podniků a pokusíme se je případně zrušit,“ uvedl Drobil na tiskové konferenci. Dodal, že tento závazek souvisí se slibem vládní koalice každý rok zrušit „třicet byrokracií“. Drobil si myslí, že ministerstvo životního prosředí k němu přispěje velkou měrou. Připomněl, že analýza ministerstva životního prostředí z roku 2008 ukázala, že pouhá tři procenta podniků vyprodukovala 80 procent veškerého znečištění. Úřad tak podle Drobila chce tvrdě regulovat velké znečišťovatele a ulevit menším podnikům. „Půjde se po znečištění, nikoli po kvantech znečišťovatelů,“ doplnila Drobila jeho náměstkyně a bývalá ministryně Rut Bízková. Nyní podle ní stát „jde po všech“, což vyžaduje velkou administrativu a nepřináší efekt.
Ministerstvo podle Drobila bude podporovat používání environmentálních technologií a inovací, zejména pak uplatňování ekologických výrobků při veřejných zakázkách.
Drobil hodlá podporovat budování dopravní infrastruktury, která vyvede tranzitní dopravu z center pomocí obchvatů. Pro urychlení výstavby chce ministerstvo životního prostředí minimalizovat doby projednávání jednotlivých rozhodnutí a stanovisek v oblasti své působnosti. Má v úmyslu pomáhat i ostatním účastníkům dopravních staveb tak, aby byla co nejdříve hotova řešení splňující nároky zákonů ošetřujících životní prostředí.
V oblasti energetiky bude ministerstvo podporovat efektivní a ekologicky udržitelné formy obnovitelných zdrojů energie. „Nebudeme podporovat jakékoliv, ale biomasu, bioplynové stanice a někde tepelná čerpadla,“ uvedl Drobil. Dodal, že dotace státu by neměly jít do fotovoltaiky a větrných elektráren. Při přípravě novely zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie podpoří takovou variantu, která do budoucna zajistí rozvoj perspektivních a efektivních zdrojů energie tak, aby dopady do cen elektřiny do konečných cen zákazníků byly minimální. Chce se tak vyvarovat chyby, kterou podle Drobila bylo zavedení masivní podpory solárních panelů. „Znovunastavení reálného stavu v energetice je nyní nutností, budeme podporovat jaderný program s ohledem na zajištění maximální bezpečnosti a také zreálnění podpory pro využívání obnovitelných zdrojů,“ uvedl Drobil. Ministerstvo chce také chránit půdní fond tím, že zvýší poplatky za vynětí půdy ze zemědělského fondu. I to by mělo podle Drobila pomoci, aby v krajině nevyrůstala další pole fotovoltaických panelů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *