Druhé kolo liberalizace by pro nás mohlo být výhodné

Evropská komise navrhla České republice další liberalizaci vzájemného agrárního obchodu. Po dvounulové variantě, která se týkala pouze některých zemědělských komodit, má unie zájem uvolnit od letošního července také obchod s obilím, hovězím masem, mlékem a mléčnými výrobky. Jaké jsou první reakce české strany, ptali jsme se Tomáše Zídka, náměstka ministra zemědělství - hlavního vyjednavače s EU.

Návrh unie spočívá v odstranění cla pro takové množství jednotlivých komodit, která představují dvě procenta národní spotřeby na každé straně. Když si porovnáme, že bychom získali pro export dvě procenta spotřeby obilí v Evropské unii a naopak jí poskytli dvě procenta naší spotřeby, dostáváme velmi zajímavá čísla. Z tohoto pohledu se zdá, že by další kolo liberalizace pro nás mohlo být výhodné. Vše ale nyní velmi pečlivě propočítávají naši „komoditáři“. Příští jednání v Bruselu na toto téma by mělo proběhnout v první dekádě měsíce února.
Z tzv. dvounulky vytěžila více Evropská unie, která na rozdíl od České republiky vyčerpala téměř všechny dohodnuté kvóty. Jak zhodnotila první liberalizační etapu samotná unie?
Ze svého pohledu ji označila za velmi pozitivní. Česká strana až na výjimky, jako jsou drobné ovoce a jablečné mošty, sice nenaplnila vývozní kvóty, přesto byla „dvounulka“ podle mínění EU i pro nás pozitivní. Unie například ocenila dobrou konkurenceschopnost našeho zpracovatelského průmyslu, konstatovala, že došlo ke zvýšení českého dovozu do členských zemí. Komise nám nyní také nabízí, abychom předložili návrhy na rozšíření bezcelních kvót u komodit, které byly předmětem předchozího kola liberalizace.
Uvolnění obchodu se netýká cukru. EU přitom může do ČR exportovat v rámci zvýhodněných celních podmínek značné množství cukru, což se nelíbí tuzemským zpracovatelům, ani pěstitelům. Nebyla by toto vhodná příležitost pro přehodnocení vysoké kvóty, jak o to už ostatně ČR požádala?
EU tuto citlivou komoditu nezařadila do seznamu liberalizovaných komodit. To ale neznamená, že tak nemůže učinit česká strana. Jestli v této souvislosti otevřeme otázku kvóty na dovoz cukru, do níž byl kdysi započítán vedle přímého prodeje i dovoz v režimu aktivního zušlechťovacího styku, bude záležet na vyjádření odboru cukerních aktivit na MZe. Já osobně bych snahu o revizi kvóty prostřednictvím liberalizace podporoval. Mohli bychom jednak požadovat nízkou bezcelní kvótu a zároveň aby veškerý cukr směřující do ČR byl bez dotací. V rámci 14,4 tisíce tun cukru, které k nám loni přišly z unie na základě povolené kvóty, byla totiž určitě velká část se subvencí. Bez této podpory by pak dovážený cukr byl pochopitelně dražší.
Pokračování liberalizace již Brusel nenazývá dvounulová varianta, ale dvojitý zisk. Jaké výhody pro obě strany tedy slibuje?
Evropská komise i naše ministerstvo nechápou tuto liberalizaci jako čistě obchodní záležitost, ale jako strategické opatření. Hlavní výhodou pro obě strany bude možnost sledovat po dobu rok a půl před naším přičleněním k EU, jaké potíže mohou nastat při bezcelním obchodování v rámci jednotného trhu. Budeme tedy mít určitý čas na to zjistit, že máme problémy s umísťováním některých komodit na společném trhu. Díky tomu můžeme ještě v roce 2003 učinit strategická rozhodnutí a slabým sektorům poskytnout státní pomoc. Výsledky obou kol liberalizace by se měly odrazit ve strukturálních programech, které bude ČR uplatňovat krátce po vstupu do unie.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *