Druhé kolo příjmu žádostí o podporu z Operačního programu Zemědělství

Ministr zemědělství Jaroslav Palas vyhlašuje druhé kolo příjmu žádostí o finanční pomoc z Operačního programu Zemědělství. Žadatelé mohou předkládat své žádosti od 19. července 2004 do 31. srpna 2004 do 12.00 hodin na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu v Praze, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě.

V druhém kole budou přijímány žádosti o finanční pomoc na následující opatření OP Zemědělství:
1.1 Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků
1.2 Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing
1.3 Lesní hospodářství
2.1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí (kromě podopatření Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+)
2.3 Rybářství

Pro opatření 1.1 Investice do zemědělského majetku/ zemědělských podniků, investiční záměr e) stroje pro zemědělskou výrobu a podopatření 2.1.1 pozemkové úpravy, bude příjem projektů upřesněn po 25. červnu 2004, tedy po skončení 1. kola příjmu žádostí, s ohledem na případný zůstatek finančních prostředků po 1. kole v závislosti na zájmu ze strany žadatelů.

Vyhlášení příjmu žádostí pro podopatření Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) předpokládáme v průběhu léta 2004 a předkládání projektů na podzim roku 2004.

Dnem 19. července 2004 vyhlašuje ministr zemědělství rovněž kontinuální příjem žádostí u opatření 2.2 Odborné vzdělávání a 3.1 Technická pomoc. Od tohoto data mohou žadatelé své projekty předkládat celoročně.

Podrobnosti týkající se jednotlivých opatření naleznete v Pravidlech pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství, která jsou v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách MZe www.mze.cz v záložce Dotace a programy/Operační program Zemědělství/Vše pro žadatele a v tištěné podobě na všech regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu a zemědělských agenturách.

V rámci druhého kola příjmu žádostí bude uvolněna finanční částka ve výši přibližně 1,5 mld. Kč.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *