Družstvo vyjednalo lepší smlouvu

Minulý týden bylo do obchodního rejstříku zapsáno Středočeské řepařské odbytové družstvo, jehož členy jsou dodavatelé do cukrovaru v Českém Brodě. Je to první organizace pěstitelů cukrovky v České republice, která je spojuje z čistě obchodních zájmů. Předsedou družstva je Milan Procházka, pěstitel cukrovky ze Žižic na Slánsku.

Byly to zkušenosti s prodejem cukrovky z loňské sklizně, které vedly pěstitele k vytvoření odbytového družstva?
Jako volné uskupení pěstitelů fungujeme již druhým rokem. Oficiálně jsme dříve družstvo nezakládali, protože jsme si mysleli, že se s odběratelem domluvíme na rozumných obchodních podmínkách. V kupní smlouvě na loňský rok zůstaly některé věci otevřené s tím, že se aktuálně dohodnou, a to se nám nevyplatilo. Návrh smlouvy na letošek byl pak poslední kapkou. Ustavující schůze proběhla 10. února, ale s registrací družstva jsme čekali na vstup do Evropské unie, abychom mohli získat podpory pro první roky činnosti. Čekali jsme zbytečně, protože družstev na odbyt cukrovky a mléka se dotace nemají týkat.
Rozumíte tomuto rozhodnutí úředníků z ministerstva zemědělství?
Pokud má komodita cukr samostatný systém financování, pak bych neviděl důvod, proč by měly EU nebo stát dávat do sektoru další podpory. Je ale důležité, aby měli všichni v unii srovnatelné podmínky. Když u nás odbytové organizace pro mléko a cukrovku nebudou dotovány a v jiných zemích unie budou, pak nás to znevýhodňuje.
Koho nové družstvo reprezentuje?
Soustředili jsme zhruba devadesát procent dodávek řepy do cukrovaru v Českém Brodě, což představuje zhruba 90 tisíc tun cukrovky. Jsou to pěstitelé z Kolínska, Nymburska, Jičínska, Slánska, Litoměřicka, Kladenska a z Prahy východ a západ. Vzhledem k tomu, že jsem byl třináct let agronomem v bývalém cukrovaru ve Zvoleněvsi, tak se s mnoha z nich osobně znám. Jsou mezi nimi družstva, soukromí zemědělci, akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. Je dobře, že se všichni takto spojili. Pochopili totiž, že sami nemají šanci něco vyjednat, a když, tak jen krátkodobě.
Cukrovar v Českém Brodě ale už nebude v nové kampani řepu zpracovávat a spojil se s cukrovarem ve Vrdech do akciové společnosti Manolis. Co se tím pro vás mění?
Podle dostupných informací společnost Manolis přebírá veškeré závazky po obou cukrovarech. Kupní smlouva na letošní rok tedy zůstává. Zástupci českobrodského cukrovaru ale k nám mohli mít otevřenější přístup. Při vyjednávání o letošní smlouvě jsme se snažili v některých podmínkách dohodnout na kompromisu, abychom malému českému subjektu pomohli překlenout složitější období, kdy ceny cukru byly všemožně sráženy dolů. O spojení s cukrovarem Vrdy jsme se však dozvěděli až zpětně, což nás jako pěstitele trochu poškodilo. Každopádně se nám podařilo dohodnout pro letošek lepší podmínky, než kdyby jednal každý sám za sebe. Přesto neberu uzavřenou smlouvu jako konečnou, o vylepšení je třeba soustavně jednat.
Přizvete nyní do družstva původní dodavatele řepy do Vrd?
Svoláváme schůzku, na níž chceme pěstitelům zásobujícím cukrovar ve Vrdech vysvětlit snažení našeho družstva. Věřím, že také oni projeví o členství zájem a dostaneme se do pozice dostatečně silné na to, aby s námi cukrovar jednal lépe než doposud.
Když malé cukrovary obnovovaly výrobu a sháněly surovinu, slibovaly pěstitelům serióznější vztahy, než jaké oni znali od velkých zpracovatelů v rukou zahraničních majitelů. Mnozí zemědělci si ale na jejich chování dnes stěžují. Co k tomu můžete říci?
Je pravda, že chování malých cukrovarů nenaplnilo představy zemědělců a vznik odbytového družstva je toho důsledkem. Také čeští majitelé těchto zpracovatelských kapacit se chovají jako ryzí obchodníci. Vložili do něčeho peníze a chtějí, aby se jim vrátily. A to co nejdříve, protože dnes nikdo neví, jak to bude s cukerním pořádkem od roku 2006. Myslím, že se však nedostatečně ohlížejí na pěstitele, neberou je jako součást systému, ale pouze jako nástroj k tvorbě vlastního zisku. Snad se to zlepší.
V současné době se řeší mezioborové dohody. Jednáte o ní s firmou Manolis?
V době, kdy ministerstvo zemědělství vyzvalo všechny subjekty v sektoru k uzavření mezioborové dohody, naše družstvo ještě neexistovalo. Chceme proto ministerstvo informovat, aby o nás vědělo a stali jsme se účastníky tohoto jednání. Ještě bude důležité červnové setkání s pěstiteli, kteří dodávají do Vrd, protože na něm se ujasní, kolik dodavatelů odbytové družstvo zastupuje. Pokud zemědělci nebudou ochotni a schopni deklarovat svoji jednotu, půjde cokoli jen těžko prosadit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *