12.12.2000 | 03:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

EK uzavře zítra s ČR dohodu o programu ISPA

Rok 2000 je prvním rokem realizace programu Evropské unie ISPA určeného na podporu dopravní a ekologické infrastruktury v kandidátských zemích. Pro ČR se podle tohoto programu bude ročně uvolňovat až 70 milionů euro (2,6 miliardy Kč). Posledním krokem v procesu příprav na českou účast v programu ISPA je podpis Memoranda o použití Národního fondu, k němuž dojde 13. prosince.

Memorandum o porozumění podepíší ministr financí ČR Pavel Mertlík a velvyslanec Ramiro Cibrián, vedoucí delegace Evropské komise v ČR.
ISPA je programem, jenž je pro kandidátské země předzvěstí Programu soudržnosti EU, který slouží členským státům a který bude po přistoupení do Unie k dispozici i ČR. V rámci programu ISPA budou přijímána memoranda o financování, podle nichž se budou zajišťovat finanční prostředky na stavební investiční akce pro zlepšení dopravní obslužnosti a na ekologické projekty v ČR. Uvolněné prostředky budou převedeny do ČR a bude se s nimi nakládat podle ustanovení právě podepsaného Memoranda o porozumění. Stejně, jako je tomu u programů Phare, musí veškeré prostředky od Evropské unie nejdříve přejít do Národního fondu na Ministerstvu financí ČR, aby byly posléze převedeny na instituce odpovídající za zadávání zakázek. Ty budou z těchto prostředků vyplácet peníze dodavatelům, kterým bude realizace jednotlivých projektů svěřena podle výsledku veřejného výběrového řízení. V současné době se předpokládá, že v roce 2001 bude zahájeno pět projektů ISPA: tři se týkají dopravy a dva patří do sféry životního prostředí. V oblasti dopravy jde o projekty na rekonstrukci úseků železničních tratí Ústí nad Orlicí – Česká Třebová a Záboří – Přelouč a projekt na vybudování silničního obchvatu Dobrá/Frýdek Místek. Ve sféře životního prostředí se mají realizovat projekty na renovaci kanalizačních systémů v Ostravě a v Brně. Na všechny tyto projekty bude možno v období let 2000-2006 každoročně čerpat přibližně 70 milionů euro uvolňovaných podle programu ISPA. S podpisem memorand o financování těchto projektů se počítá v průběhu příštích tří měsíců – musí je s konečnou platností ještě schválit Komise a česká strana.

2. Dalších 14 milionů EUR (518 milionů CZK) pro příhraniční oblastí
Dne 13. prosince budou zároveň podepsána memoranda o financování programů přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem a mezi Českou republikou a Německem na rok 2000. Na pomoc při rozvoji regionů podél hranic České republiky se zeměmi Evropské unie tak půjde dalších 14 milionů EUR, tj. 518 milionů CZK.

Finanční memoranda podepíše první náměstek ministra Jan Mládek, který je národním koordinátorem pomoci pro Českou republiku a vedoucí Delegace Evropské komise v České republice velvyslanec Ramiro Cibrián.

Podle memorand o financování programů přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem a mezi Českou republikou a Německem na rok 2000 se na tyto programy uvolňuje celkem 14 milionů euro (518 milionů Kč). Z této částky je 9,3 milionů euro milionů Kč) věnováno na pomoc při zlepšování životního prostředí například rekonstrukcí čističek odpadních vod a kanalizačních sítí. Další 2 miliony euro (74 milionů Kč) jdou na zlepšení silničních spojů a 2.7 milionů euro (100 milionů Kč) bylo přiděleno do fondů na drobné projekty – z těchto fondů se financují projekty na podporu přeshraničních styků obyvatel v hraničních oblastech – například na výměny žáků ve školách.

V rámci českého programu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Německem jde o následující projekty s příslušnými příděly prostředků Phare:

Přeložka silnice I/14 Liberec – Kunratice 2,0
Zlepšení ekologických a hydrologických podmínek na řece Ohři a Labi 2,0
Oblast Perninského Vrchu – Integrovaný projekt ekologické infrastruktury 2,0
Čištění odpadních vod v mikroregionu “Chodská liga” 2,0
Společné fondy na drobné projekty 1,9
Podpora řízení projektů 0,1
Celkem 10,0

V rámci českého programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem jde o následující projekty s příslušnými příděly prostředků Phare:

Břeclav – Rekonstrukce a rozšíření čističky odpadních vod a kanalizační sítě – fáze III
2,1
Kanalizační systém a čistička odpadních vod Hovořany, Šardice, Svatobořice-Mistřín
1,1
Společné fondy na drobné projekty 0,8
Celkem 4,0

Kontrakty na realizaci projektů podle memorand o financování musí být podepsány do 31. října 2002. Podle Operačního programu pro ČR na rok 2000 byla již přidělena částka 65,5 milionů euro (2,4 miliardy Kč) včetně:
 6,5 milionů euro (240 milionů Kč) na účast ve vzdělávacích programech EU – např. Socrates a Leonardo;
 5 milionů euro (185 milionů Kč) bude ještě letos přiděleno na program Phare pro přeshraniční spolupráci s Polskem
 přes 8 milionů euro (300 milionů Kč) bude uvolněno na podporu podnikatelské infrastruktury.
 téměř 7 milionů euro (260 milionů Kč) na programy ES
Celkový příděl Phare pro ČR tímto dosáhne v roce 2000 téměř 100 milionů euro (3,7 miliardy Kč). Připočteme-li k tomu 70 milionů euro (2,6 miliardy Kč) na programy ISPA a 22 milionů euro (814 milionů Kč) pro SAPARD, zjistíme, že EU v tomto roce v ČR investuje téměř 200 milionů euro (přes 7 miliard Kč) – pro srovnání, v roce 1999 to bylo 86 milionů euro (3,2 miliardy Kč) a v roce 1998 jen 46 milionů euro (1,7 miliardy Kč).

Do dnešní doby bylo České republice přiděleno – včetně prostředků, které byly uvolněny v prosinci, přes 726 milionů euro (více než 26,4 miliard Kč) na přípravu k členství v Evropské Unii.

Dalších informací ohledně programů Phare, ISPA a SAPARD a o jiných fondech v rámci přípravy na členství najdete na internetové adrese: http://www.evropska-unie.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down