Ekologické zemědělství ve vědě

Osmý ročník mezinárodní konference Bioakademie 2008 proběhne od 3. do 5. září v Lednici na Moravě. Hlavním tématem Evropské akademie ekologického zemědělství jsou Nové poznatky vědy a výzkumu - inovace v ekologickém zemědělství. Akce probíhá za účasti světových představitelů ekozemědělského hnutí. Současně s odborným programem je poprvé v historii Bioakademie paralelně organizována také vědecká konference. Informovala o tom Kateřina Čapounová z PRO-BIO svazu ekologických zemědělců.

Tradičním programem Bioakademie je prezentace nejaktuálnějších témat z oblasti ekologického zemědělství formou praktických přednášek, které budou letos zaměřeny zejména na oblast tržní produkce s ohledem na rozvoj místního pěstování, trhu i zpracování a zajištění kvality biopotravin. Nové přístupy v pěstování obilovin a výzkumu kultivarů a ochraně a výživě rostlin přiblíží účastníkům vědecká konference, letos poprvé zařazena jako součást Bioakademie. Třídenní program uzavírají oblíbené exkurze do ekologicky hospodařících podniků v České republice, Slovensku a Rakousku, doplnila Čapounová.
Významným přínosem Bioakademie je výměna informací a kontakty mezi odborníky ze zemí východní a západní Evropy a neformální diskuze zemědělců, vědeckých i výzkumných pracovníků a dalších odborníků z oboru ekologického zemědělství a biopotravin, kteří sem přijíždějí z celého světa.
Mezi renomovanými účastníky konference budou letos:
Persy Schmeiser – nositel ceny Mahatma Gandhi Award 2000 a laureát alternativní Nobelovy ceny za rok 2007 (Right Livelihood Award) za ochranu biodiverzity a dlouhodobé hájení práv drobných farmářů
Francis Blake – prezident IFOAM EU a předseda britské Soil Association, jednoho z nejvýznamnějších svazů ekologického zemědělství
Bernward Geier – bývalý dlouholetý ředitel světové asociace ekologického zemědělství IFOAM, celosvětově významná osobnost ekozemědělského hnutí.
Urs Niggli – ředitel FiBL, prestižního švýcarského výzkumného ústavu pro ekologické zemědělství, a autor mnoha vědeckých publikací o EZ
Bioakademie se pravidelně účastní představitelé mezinárodních a národních organizací ekologického zemědělství z téměř dvaceti zemí Evropy, zástupci Evropské komise a ministerstev zemědělství, životního prostředí a zdravotnictví z ČR, Slovenska a Rakouska.
Bioakademie probíhá pod záštitou IFOAM EU, Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva zemědělství ČR. Hlavními organizátory Bioakademie je PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců a Bioinstitut ve spolupráci s BIO Austria, za odborné spolupráce FiBL a UP Olomouc. Akce se koná s finančním přispěním Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva zemědělství a lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouska a Ministerstva zemědělství Slovenska.
Bioakademie je určena zájemcům z řad české a zahraniční odborné veřejnosti, zájemcům o ekologické zemědělství a biopotraviny, zemědělcům, výrobcům, prodejcům, poradcům, zástupcům oborových organizací a státní správy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *