Ekologičtí zemědělci se sešli v Lednici

Za účasti ministra životního prostředí Libora Ambrozka byl v pondělí v Lednici zahájen třetí ročník Evropské letní akademie ekologického zemědělství, jehož hlavním cílem se stala výměna informací mezi stávajícími a budoucími členy EU s důrazem na přípravu ekologických zemědělců z kandidátských zemí na vstup do EU.

S ohledem k aktuálním problémům v ekologickém zemědělství (EZ) v ČR (nedostatečný sortiment, nerozvinutá distribuční síť biopotravin, malá informovanost spotřebitelů atd.) se poprvé představitelé ministerstev zemědělství a životního prostředí ČR vyslovili pro spolupráci obou resortů v oblasti podpory rozvoje ekologického zemědělství. První náměstek ministra zemědělství Dušan Vaněk představil nový Národní akční plán rozvoje ekologického zemědělství v ČR zaměřený na životaschopnost celého systému po vstupu do EU. Současně ministr Ambrozek zdůraznil ochotu spolupráce v oblasti osvěty a propagace EZ a biopotravin: „Naše ministerstvo se bude aktivně na realizaci „akčního plánu“ podílet. Podpoříme zejména propagaci a osvětu biopotravin mezi spotřebiteli, vzdělávání zemědělců v EZ, v zájmu našeho resortu je i rozšíření EZ na většinu zemědělsky obhospodařovaných ploch v CHKO a národních parcích.“ Častým tématem diskusí byla otázka povolení pěstování genově modifikovaných rostlin v ČR a hrozba GMO pro budoucí rozvoj EZ v celé Evropě.

Letošní Bioakademie se zúčastnilo více než 250 zástupců ekozemědělců, státní správy a spotřebitelů ze sedmnácti evropských zemí. Program Bioakademie byl letos poprvé rozdělen na dvě samostatné konference a to pro odbornou a laickou veřejnost. Mezi nejvýznamnější hosty patřií Reinhard Mang, náměstek ministra zemědělství a životního prostředí Rakouska a Urs Niggli, ředitel nejstaršího výzkumného ústavu ekologického zemědělství „FIBL“ ze Švýcarska.
Hlavním organizátory akce jsou český a rakouský svaz ekologických zemědělců, PRO-BIO a BIO ERNTE.

Celkový počet ekologicky hospodařících zemědělců a podniků v ČR je 720. Začátkem letošního roku bylo registrováno asi 240 tis. ha ekologicky obhospodařované půdy, což je zhruba 5,5 % celkové zemědělské půdy. Meziroční nárůst ve srovnání s rokem 2001 dosáhl 7,8 %. Největší koncentrace EZ farmářů je v severozápadních Čechách, v oblasti Bílých Karpat a v Jeseníkách. Ve Svazu PRO-BIO je v současné době sdruženo 525 členů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *