Ekonomická efektivita krmné dávky

Výživa a krmení dojnic se podílejí 35 až 50 % na celkových nákladech na litr vyprodukovaného mléka. Vhodně sestavená krmná dávka spolu se správnou organizací krmení zároveň ovlivňuje tržby na dojnici a den o 10 až 40 %. Krmení tedy znamená pro farmu rozhodující ekonomický faktor. Otázka pro manažery a majitele farem zní: Jak měřit a správně hodnotit efektivitu krmné dávky?

Poslední dva roky jsme se intenzivně věnovali správnému vyhodnocení efektivity krmné dávky. Na několika desítkách farem byla podrobena rozboru ekonomika chovu dojnic nejen ve vztahu ke krmné dávce. 
– Náklad v krmivech na 1 litr mléka od 2,40 do 4,50 Kč/litr
– Produkce mléka u dojnic
Od 15 litrů na dojnici = 15 x 6,00 Kč = 90 Kč/den až po 28 litrů na dojnici x 6,00 Kč = 168 Kč/den
– Cílem je 65 Kč/krmný den x 28 litrů x 6,00 Kč
– V jednotlivých fázích laktace nebylo obtížné dosáhnout produkce 32 – 35 litrů. To, co významně odlišovalo jednotlivé farmy, byl náklad na krmný den. Pohyboval se v rozmezí od 65 do 115 Kč.

Co nám říká tabulka?(Tabulky naleznete v tištěné verzi Zemědělce)– Porovnává farmáři náklad na krmný den spolu s tržbami za mléko v jednotlivých fázích laktace.
– Lze vyhodnotit každou změnu krmné dávky.
– Náklad na litr mléka celkový, ale podle jednotlivých komponentů v KD a na krmný den.
– Rozděluje krmiva na vlastní a nakoupená (cash flow)
– Lze porovnat změny cen krmiv v průběhu roku a vyhodnotit vhodnost použití jednotlivých krmiv v porovnání k tržbám za mléko.
– Dává do souvislostí náklad v krmivech v jednotlivých skupinách zvířat spolu s tržbami za mléko => Profit KD, profit z litru mléka.
Vyhodnocení a doporučení pro majitele farmy z uvedených příkladů ekonomického rozboru krmné dávky (tab. 1 – 4) je následující:
Z rozboru ekonomiky uvedených dvou typů krmných dávek vyplývá, že po zařazení doplňujících komponentů do KD (obdukovaný tuk, obdukovaná bílkovina, chráněná močovina, cukry) došlo ke zvýšení produkce mléka ve stádě o dva litry na dojnici.
Došlo ke zvýšení tržeb o 12 Kč na dojnici a snížení fixních nákladů o 1,75 % z nákladů celkových, ale zároveň došlo ke zvýšení nákladů na krmný den o 20 Kč.
Komentář pro chovatele potom může znít:
Úprava krmné dávky byla neekonomická ve vztahu zvýšený náklad na krmení x tržba za mléko.
Zároveň je třeba doporučit chovateli provést rozbor dalších ukazatelů stáda.
Vedlejší faktory ovlivňující denní produkci byly uvedeny v článku Jak vychází ekonomika farmy vašich dojnic?“(Náš chov 6/2009, autoři Ing. Jaromír Nedvěd a Ing. Petr Brabenec). Jedná se o celkový počet otelených krav za měsíc, průměrný laktační den stáda, otelené prvotelky, procentický podíl krav, 100, 200 nebo 300 dnů laktace.

Závěr

Současná složitá ekonomická situace okolo produkce mléka nutí chovatele dojnic podrobněji sledovat úpravy a sestavení krmné dávky z pohledu ekonomiky.
Tabulky Ekonomické efektivity KD jsou jedním z návodů, jak si současnou situaci na farmě objektivně vyhodnotit.

 

Klíčové informace

– Při hodnocení ceny krmné dávky v souvislosti s produkcí mléka se nejlépe osvědčilo porovnání „ekonomická efektivita krmné dávky“. 
– Uvedené porovnání  poskytuje farmáři jednoduché vyhodnocení správnosti úprav v krmné dávce. 
– Při porovnávání jednotlivých dat z farem bylo dosaženo zajímavých rozdílných výsledků.
– Vycházelo se ze standardní ceny objemných krmiv (65 Kč za 100 kg) a tržní ceny ostatních krmiv.

 

Ing. Petr Brabenec,
Odborné poradenství v chovu skotu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *