Emise skleníkových plynů opět klesly

Emise v roce 2008, prvním roce prvního kontrolního období Kjótského protokolu, opět významně klesly. Vyplývá to z nejnovější bilance emisí skleníkových plynů v Evropské unii, kterou dnes zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí. Emise se snížily již pátý rok po sobě. Podle bilance za rok 2008 se emise ve státech EU-15 proti roku 2007 snížily o 1,9 % (v ČR o 4,1 %), zatímco ekonomika vzrostla o 0,6 %. Emise ve státech EU-15 se tak snížily o 6,9 % pod výchozí úroveň (ve většině případů to byl rok 1990); v České republice činil pokles 27,2 %. Státy EU-15 se tak přiblížily k dosažení cíle Kjótského protokolu, kterým je snížit emise v kontrolním období 2008 až 2012 v průměru o osm procent pod úroveň základního roku (stejný cíl platí pro ČR). Emise v EU-27 se v průběhu roku snížily o dvě procenta, což je 11,3 % pod úrovní roku 1990. Informovalo o tom Zastoupení Evropské komise v České republice.

„Jednání o globální dohodě o klimatu pro období po roce 2012 pokračují a je nesmírně důležité ukázat, že Evropa je schopná splnit své závazky v rámci Kjótského protokolu. Významná snížení emisí, kterých jsme za posledních pět let dosáhli, jasně dokazují prospěšnost závazných cílů. Rok 2008 byl však pouze prvním rokem prvního kontrolního období Kjótského protokolu a všechny členské státy musí i nadále pokračovat ve svém úsilí a zajistit, že splní své cíle na období 2008 až 2012,“ prohlásila komisařka pro opatření v oblasti změny klimatu Connie Hedegaardová.
„Ke snížení v roce 2008 došlo nejen v důsledku finanční krize, ale i díky četným ambiciózním politikám, které EU a její členské státy za uplynulá léta uplatňovaly a jejichž důsledky jsou stále zřejmější. Náš závazek snížit emise v EU do roku 2020 alespoň o 20 % ve srovnání s úrovní v roce 1990 a do roku 2050 o 80 až 95 % znamená, že přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku musí a bude pokračovat,“ dodala komisařka.
Emise v EU-15 v letech 2007 a 2008 poklesly o 1,9 %, zatímco ekonomika ve stejném období vzrostla o 0,6%. EU tak opět dokázala, že hospodářský růst a rozvoj nízkouhlíkové ekonomiky se navzájem nevylučují.
V porovnání s rokem 2007 emise v EU-27 poklesly o 2 %. Dostaly se tak 11,3 % pod úroveň roku 1990 a 14,3 % pod úroveň základního roku (v některých členských státech je jako základní rok stanoven rok jiný než 1990).
Cíl pro emise ze států EU-27 v rámci Kjótského protokolu neexistuje, protože v dané době nebyly státy EU-12 členy EU. Všechny státy EU-12 však mají individuální závazky v rámci Kjóta, a to snížit emise o 6 až 8 % pod úroveň základního roku. Výjimkou jsou Kypr a Malta, které nemají stanoven žádný limit.
Ověřené emise ze všech zařízení v systému EU pro obchodování s emisemi dosáhly v roce 2008 2,12 miliardy tun ekvivalentu CO2, což představuje zhruba 43 % celkových emisí v EU. Emise v rámci systému pro obchodování s emisemi byly v roce 2008 o 3,06 % nižší než v roce 2007. (Emise v rámci systému pro obchodování s emisemi v roce 2009 dále poklesly o 11,6 %).
Údaje byly zpracovány Evropskou agenturou pro životní prostředí a byly předloženy Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *