Eroze snižuje hodnotu půdy

Cena i bonita půdy v ČR kvůli erozním problémům v poslední době neustále klesá. Podle posledních analýz by mohla při nejhorším možném scénáři eroze poničit až 21 milionů tun půdy za rok, což je možné finančně vyjádřit jako škodu za 4,3 miliardy korun. Jižní Morava se na propadu cen zemědělské půdy podílí více než 55%. Problém eroze považuj Ministerstvo zemědělství a Výzkumný ustav meliorací a ochrany půdy považuje problém eroze za velmi vážný. Také proto ochrana půdy a krajiny představuje jednu z priorit ministra Fuksy. Nejvážnější problémy s erozí se objevují na jižní Moravě.

„Vodní i větrná eroze je v České republice a obzvlášť na jižní Moravě velkým problémem. Výměra degradovaných půd se zvětšuje a s tím rostou problémy související se snížením její ceny, poklesem výnosů a například se zhoršují odtokové poměry i průběh povodní,“ sdělil Jiří Hladík, ředitel Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy. Snižující hodnotu půdy lze vyjádřit také klesající cenou půdy zjištěnou při aktualizaci bonitace. Jako příklad je možné uvést meziroční pokles cen v rámci celé ČR mezi roky 2010 až 2012. o 126 milionů korun,  jižní Morava se na propadu cen podílí bezmála 70 miliony korun. Tyto údaje se týkají pouze prověřované výměry zemědělské půdy, které se ročně aktualizuje max. 50 tisíc hektarů. Celková výměra zemědělské půdy v ČR činí přitom 4,2 milionu hektarů.
A jak problémům eroze čelit? V boji proti erozi je vedle obnovy krajiny návratem mezí, remízků či mokřadů nejúčinnějším nástrojem správné hospodaření podle standardů GAEC. „Vítáme proto nedávné rozšíření těchto standardů i na mírně erozně ohrožené půdy, i když bychom rádi v této oblasti viděli ještě výraznější zpřísnění podmínek“, zdůraznil Ivan Novotný, náměstek pro půdní službu a informatiku VÚMOP a dodal: „Za velmi alarmující považuji dynamiku erozních projevů, která se odráží v uvedených číslech poklesu ceny a bonity půdy.“ 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *